44 / DUHAN - 16

يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ

Orjinal

Yevme nebtışul batşetel kubrâ innâ muntekimûn(muntekimûne).

1. yevme : o gün
2. nebtişu : yakalayacağız
3. el batşete : şiddetle yakalama
4. el kubrâ : büyük
5. innâ : hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
6. muntekimûne : intikam alıcılarız

Çeviri : Transliteral

O gün pek şiddetli bir sûrette tutar, cezâlandırırız, şüphe yok ki öç alırız biz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

bütün inkârcıları şiddetli bir hamle ile kuşatacağımız gün, sizden de intikamımızı mutlaka alacağız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.


Çeviri : Adem Uğur

O süreçte (semânın apaçık bir duman olarak geldiğinde) en büyük yakalayışla yakalarız. . . Muhakkak ki biz yapılan suçların sonuçlarını yaşatanız!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz, büyük bir güçle, şiddetle sıkarak yakalayacağımız gün, kesinlikle lâyık olduğunuz cezayı veririz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ancak şiddetli bir yakalama ile yakaladığımız gün elbette biz intikam alırız.


Çeviri : Ahmet Varol

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız.


Çeviri : Ali Bulaç

(Kıyamette veya Bedir’de onları) büyük bir şiddetle kavrıyacağımız gün, şüphesiz biz intikam alırız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Fakat biz büyük bir şiddetle vurup yakaladığımız gün, elbette kendilerinden intikam alacağız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlari carptikca carpacagimiz gun ocumuzu suphesiz aliriz.


Çeviri : Bekir Sadak

Büyük bir hışımla yakalayıp sıkacağımız gün, elbette intikam alacağız.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Bütün suçluları) şiddetli bir hamle ile (cezalandırmak için) yakalayacağımız gün, (onlardan da yaptıklarının cezası olarak) mutlaka intikam alacağız!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onları çarptıkça çarpacağımız gün öcümüzü şüphesiz alırız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Asıl o büyük yakalama ile yakaladığımızda öc alırız.


Çeviri : Edip Yüksel

Amma o büyük satvetle sıkıvereceğimiz gün her halde biz intikam alacağız


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O gün büyük bir şiddetle çarparız; zira Biz öç alıcıyız!


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız.


Çeviri : Gültekin Onan

Çok büyük bir şiddet ve satvetle (kendilerini) çarpacağımız gün muhakkak ki biz (onlardan) intikaam alıcılarız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Fakat) o pek büyük şiddetli tutuşla (kendilerini) yakalayacağımız gün, muhakkak biz, (onlardan) intikam alıcılarız.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onları çarptıkça çarpacağımız gün; şüphesiz intikam alırız.


Çeviri : İbni Kesir

Büyük bir şiddetle (onları) yakalayacağımız gün, Biz mutlaka intikam alacak olanlarız.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacılarız.


Çeviri : Kadri Çelik

(bütün günahkarları) şiddetli bir hamle ile kuşatacağımız Gün, (sizden de) intikamımızı mutlaka alacağız!


Çeviri : Muhammed Esed

(16-17) Pek şiddetli, satvetli bir tutuşla tutacağımız gün şüphe yok ki, Biz intikam alıcılarız. Andolsun ki, onlardan evvel Fir'avun'un kavmini bir imtihana tâbi tuttuk ve onlara kerîm bir peygamber gelmişti.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün intikam alacağız.


Çeviri : Ömer Öngüt

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette intikam alacağız.


Çeviri : Şaban Piriş

Ama o müthiş satvetle kendilerini yakalayacağımız gün, onlardan tam intikam alırız.


Çeviri : Suat Yıldırım

O gün büyük vuruşla vururuz; zira biz öç alıcıyız!


Çeviri : Süleyman Ateş

Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O büyük çarpışla onları yakaladığımız gün intikam almış oluruz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gün gelir, en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alırız biz!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk