44 / DUHAN - 24

وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ

Orjinal

Vetrukil bahre rehvâ(rehven), innehum cundun mugrekûn(mugrekûne).

1. ve etruki : ve bırak
2. el bahre : deniz
3. rehven : durgun, açık
4. inne-hum : muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
5. cundun : askerler
6. mugrekûne : boğulacak olanlar

Çeviri : Transliteral

Deniz açılmışken öylece bırak, şüphe yok, onlar bir ordudur ki boğulacak.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Denizi sen ve toplumun geçtikten sonra, açılmış durumda öylece bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.


Çeviri : Adem Uğur

"Denizi açık olduğu hâlde bırak. . . Muhakkak ki onlar boğulmuş bir ordudur. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Karşıya geçince, denizi olduğu gibi açık bırak. Onlar, denizde boğulacak askerî erkân ve ordudur.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Denizi sakin bir halde bırak. Şüphesiz onlar boğulacak bir ordudur.'


Çeviri : Ahmet Varol

"Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur."


Çeviri : Ali Bulaç

Denizi de (karşı yakaya geçtikten sonra, sana açılan yolu da kapamayıp) açık bırak; çünkü onlar (açık görecekleri bu yola girip) bir ordu halinde boğulmuş olacaklardır.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Denizi sükûnetle geç/terk et; çünkü onlar boğulacak bir ordudur.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«enizi sakin iken geride birak, dogrusu onlar suda bogulacak bir ordudur.»


Çeviri : Bekir Sadak

Denizi (geçtikten sonra) sakin ve (yol verir şekilde) açık bırak. Onlar elbette boğulacak bir ordudur.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Denizi yarıp (ashabını geçirdikten sonra) onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Denizi açık hâlde bırak.” Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.


Çeviri : Diyanet İşleri

'Denizi sakin iken geride bırak, doğrusu onlar suda boğulacak bir ordudur.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur.'


Çeviri : Edip Yüksel

Ve denizi açık bırak, çünkü onlar ordu halinde gelip gark olunacaklar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar.» buyurdu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Denizi yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur."


Çeviri : Gültekin Onan

«Denizi (sen ve ashaabın selâmetle geçdikden sonra) durgun ve açık bırak. Çünkü onlar boğul (mıya mahkûm ol) muş bir ordudur».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Ve (karşıya geçince asânla vurarak kapanmasını isteme,) denizi açık bırak! Çünki onlar suda boğul(malarına hükmedil)miş bir ordudur.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Denizi sakin iken geride bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur.


Çeviri : İbni Kesir

Ve denizi açık olarak bırak! Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Denizi açık bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur.”


Çeviri : Kadri Çelik

ve denizi (seninle Firavun'un adamları arasında) öyle, olduğu gibi bırak, zaten onlar boğulmaya mahkum bir topluluktur!" dedi.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve denizi hâli üzere bırak. Çünkü onlar boğulmuşlar olan bir ordudur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Denizi açık bir halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Denizi durgun olarak terket, şüphesiz onlar, suda boğulacak bir ordudur.


Çeviri : Şaban Piriş

(23-24) Yüce Allah buyurdu: "Mümin kullarımla geceleyin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp maiyetini geçirdikten sonra, onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Denizi (yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi) açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü onlar, suda boğulacak bir ordudur.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Denizi sakin halde bırak. Onlar boğulmaya mahkûm bir ordudur.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Denizi açık bırak, çünkü onlar, boğulmaya mahkûm edilmiş bir ordudur."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk