44 / DUHAN - 25

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ

Orjinal

Kem terekû min cennâtin ve uyûn(uyûnin).

1. kem : kaç tane, nice
2. terekû : terkettiler, bıraktılar
3. min cennâtin : bahçelerden
4. ve uyûnin : ve pınarlar

Çeviri : Transliteral

Nice bahçeler terkettiler ve nice akarsular.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve onlar böylece boğularak yok olup gittiler ve arkalarında nice bahçeler bıraktılar, nice pınarlar,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler,


Çeviri : Adem Uğur

Nice cennet (bahçe) ve gözelerini terk ettiler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, akarsular bıraktılar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar geride nice bahçeler ve pınarlar bıraktılar.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi;


Çeviri : Ali Bulaç

(Firavun ve ordusu boğulduktan sonra) geriye neler bırakmışlardı! Ne bahçeler, ne kaynaklar...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(25-27) Onlar arkalarında ne bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(25-27) Orada nice bahceler, pinarlar, ekinler, guzel konaklar, eglenip durduklari nimetler birakmislardi.


Çeviri : Bekir Sadak

(25-26-27) Geride nice bahçeleri, pınarları, ekinleri, şerefli konakları ve içinde zevk u safa sürdükleri nimetleri bıraktılar.


Çeviri : Celal Yıldırım

(25-27) Onlar (boğulunca) geride neler bıraktılar neler! Nice bahçeler, pınarlar, çiftlikler, güzel konaklar! Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.


Çeviri : Diyanet İşleri

(25-27) Orada nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, eğlenip durdukları nimetler bırakmışlardı.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(25-27) Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar geride neler bırakmışlardı: Bahçeler, pınarlar,


Çeviri : Edip Yüksel

Neler terketmişlerdi: ne Cennetler, ne kaynaklar,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi.


Çeviri : Gültekin Onan

(25-26-27) Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden (süslü mahfellerden, güzel konaklardan, içinde nâz ve naıym ile yaşadıkları ihtişam (lar) dan neler, (nice şeyler) bırakdılar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(25-27) (Onlar geride) nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel mekânlar ve içinde zevk ü sefâ sürmüş kimseler oldukları nice ni'metler bırakmışlardı!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlar, nice nice bağları, pınarları bırakmışlardı.


Çeviri : İbni Kesir

Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terkettiler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlar geride nice bahçeler, pınarlar bıraktılar.


Çeviri : Kadri Çelik

(Onlar böylece yok oldular ve) arkalarında nice bahçeler bıraktılar, nice çeşmeler,


Çeviri : Muhammed Esed

(25-26) Neler terkettiler, bağlardan ve pınarlardan! Ve ekinlerden ve güzel ikametgâhtan!


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Orada nice nice bağlar-bahçeler, pınarlar-çeşmeler bırakmışlardı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlar nice bahçeleri ve pınarları terkettiler.


Çeviri : Şaban Piriş

(25-27) Geride neler bırakmadılar neler!... Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler... Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-u safa sürdükleri ne nimetler!...


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlar geride nice şeyler bıraktılar: Bahçeler, çeşmeler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Neler bırakmadılar ki geride: Bahçeler, pınarlar...


Çeviri : Ümit Şimşek

Geriye nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk