44 / DUHAN - 30

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

Orjinal

Ve lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn(muhîni).

1. ve lekad : ve andolsun
2. necceynâ : biz kurtardık
3. benî isrâîle : İsrailoğulları
4. min el azâbi : azaptan
5. el muhîni : muhîn, alçaltıcı, aşağılayıcı

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki İsrailoğullarını aşağılatıcı bir azaptan kurtardık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Biz gerçekten İsrailoğullarını alçaltıcı bir azaptan kurtardık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık. . .


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun, biz İsrâiloğulları’nı o alçaltıcı, zillete düşürücü azaptan kurtardık.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık.


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten İsraîloğullarını kurtarmıştık o zilletli azabdan:


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(30-31) Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(30-31) And olsun ki, Israilogullarini, azgin bir zorba olan Firavun'un alcaltici azabindan kurtardik.


Çeviri : Bekir Sadak

(30-31) And olsun ki, biz, İsrail oğulları'nı horlayıcı aşağılayıcı olan o azâbdan, Fir'avn(ın zulüm ve haksızlığın)dan kurtardık. Şüphesiz ki o, ölçüyü kaçıranların, aşırı gidenlerin kendini yüksekte göreni (başkalarına tepeden bakanı) idi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(30-31) Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(30-31) And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;


Çeviri : Edip Yüksel

Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık o ihanetli azâbdan


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun biz, İsrailoğullarını o küçültücü azaptan kurtardık


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, biz İsrailoğulları'nı o alçaltıcı azabtan kurtardık.


Çeviri : Gültekin Onan

(30-31) Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(30-31) And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun’dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; İsrailoğullarını horlayıcı azabdan kurtardık,


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki Biz, İsrailoğullarını (firavunun) zelil azab(ın)dan kurtardık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.


Çeviri : Kadri Çelik

Biz gerçekten, İsrailoğulları'nı aşağılayıcı azaptan kurtardık,


Çeviri : Muhammed Esed

Andolsun ki, İsrailoğullarını o ihanetli azabtan kurtarmıştık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz İsrailoğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık.


Çeviri : Ömer Öngüt

İsrailoğullarını da alçaltıcı azaptan kurtarmıştık.


Çeviri : Şaban Piriş

(30-31) Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun’un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz, İsrâil oğullarını o küçültücü azâbdan kurtardık:


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Böylece İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, İsrailoğullarını, rezil edici bir azaptan kurtardık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk