44 / DUHAN - 31

مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ

Orjinal

Min fir’avn(fir’avne), innehu kâne âliyen minel musrifîn(musrifîne).

1. min fir'avne : firavundan
2. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
3. kâne : oldu
4. âliyen : ululuk, büyüklük taslayan
5. min el musrifîne : müsriflerden, haddi aşanlardan

Çeviri : Transliteral

Firavun'dan; şüphe yok ki o haddi aşanlardan yücelik satan, ululanan biriydi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun'un onların başına sardığı azaptan. Şüphesiz o Firavun, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayan, ululanan biriydi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.


Çeviri : Adem Uğur

Firavun'dan (benliğin sembolü)! Muhakkak ki O, üstünlük taslayan, israf edenlerden (hakikatindeki kuvveleri boşa harcayan) idi.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Firavun’dan da kurtardık. O, cahilce davranarak üstünlük taslayıp haddi aşan, günah, isyan ve inkâr bataklığında olanlardan bir zorba, bir diktatördü.


Çeviri : Ahmet Tekin

Firavun'dan. Şüphesiz o ölçüyü taşıranlardan bir büyüklenici (zorba) idi.


Çeviri : Ahmet Varol

Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.


Çeviri : Ali Bulaç

Firavun’dan (esaretinden ve oğullarının öldürülmesinden). Çünkü o azgın müsriflerdendi, (şirke varanlardandı).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(30-31) Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(30-31) And olsun ki, Israilogullarini, azgin bir zorba olan Firavun'un alcaltici azabindan kurtardik.


Çeviri : Bekir Sadak

(30-31) And olsun ki, biz, İsrail oğulları'nı horlayıcı aşağılayıcı olan o azâbdan, Fir'avn(ın zulüm ve haksızlığın)dan kurtardık. Şüphesiz ki o, ölçüyü kaçıranların, aşırı gidenlerin kendini yüksekte göreni (başkalarına tepeden bakanı) idi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(30-31) Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(30-31) And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.


Çeviri : Edip Yüksel

Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Firavun'dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yani Firavun'dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.


Çeviri : Gültekin Onan

(30-31) Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(30-31) And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun’dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Firavun'dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.


Çeviri : İbni Kesir

O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Firavun'dan (kurtardık). Şüphesiz o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.


Çeviri : Kadri Çelik

Firavun(un onların başına sardığı azap)tan; zaten o, kendi kişiliklerini harcayıp duranların en başta gelenlerindendi;


Çeviri : Muhammed Esed

Fir'avun'dan, şüphe yok ki, o, müsriflerden bir mütekebbir olmuştu.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun'dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.


Çeviri : Ömer Öngüt

Firavundan, çünkü o, haddi aşan bir zorba idi.


Çeviri : Şaban Piriş

(30-31) Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun’un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Fir'avn'dan. Çünkü o, (insanları ezip) ululanan, sınırı aşanlardan biri idi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Firavun'dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onları Firavun'dan kurtardık. Gerçekten o haddini aşmış bir zorba idi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Firavun'dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk