44 / DUHAN - 32

وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

Ve lekadihternâhum alâ ilmin alel âlemîn(âlemîne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. ihternâ-hum : onları seçtik, üstün kıldık
3. alâ ilmin : bir ilim üzere
4. alâ el âlemîne : âlemlere

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki İsrailoğullarını, bilerek bütün âlemlerden üstün olmak üzere seçtik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki, İsrailoğullarının durumunu bilerek, onları dünya milletlerinin üzerine seçip tercih ettik, onlar o devrin lider toplumu idiler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki onları (İsrailoğullarını), bir İLİM ile âlemlere (insanlar) üstün seçtik!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun biz, İsrâiloğulları’na, bilerek, âlemlerin, ilâhî emirlere itaatkâr oldukları çağda ve bölgedeki insanların üstünde bir imtiyaz vermiştik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki biz onları bir bilgi üzere alemlere üstün kıldık.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.


Çeviri : Ali Bulaç

Celâlim hakkı için, biz İsraîloğullarına, bildiğimiz gibi, âlemlerin üstünde hayır vermiştik.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun, biz bilerek İsrâiloğulları'nı çağların insanlarına tercih ettik.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, onlarin durumunu bilerek dunyalarin uzerinde seckin kildik.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, İsrail oğulları' nın durumunu bilerek onları Dünya milletlerinin üzerine seçip tercih ettik.


Çeviri : Celal Yıldırım

Mûsâ'ya bağlı olanları (İsrailoğulları'nı) da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, onların durumunu bilerek dünyaların üzerinde seçkin kıldık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Tüm halkın arasından özellikle onları seçtik.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve şanım hakkı için; biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun biz, İsrailoğullarını, bir bilgiye göre alemlere üstün kıldık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki biz onlara — (hallerini) bilerek — (zamanlarındaki) âlemlerin üstünde bir imtiyaz vermişdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki, onları (İsrâiloğullarını kendi asırlarındaki) âlemlerin üzerine (lâyık olduklarını) bilerek seçtik (de onlara üstünlük verdik).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve andolsun ki; Biz, onları bile bile alemler üzerinde seçkin kıldık.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz onları bir ilim üzere âlemlere karşı üstün kıldık.


Çeviri : Kadri Çelik

ve Biz onları bilerek bütün diğer toplumlardan üstün kıldık,


Çeviri : Muhammed Esed

Celâlim hakkı için onları (Benî İsrâil'i) bilerek âlemler üzerine mümtaz kılmıştık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ve andolsun ki, onların durumunu bilerek âlemlerin üzerinde seçkin kıldık.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onları bir ilim üzerinde toplumlar üzerine seçkin kıldık.


Çeviri : Şaban Piriş

Mûsâ’ya bağlı olanları da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz, onları bir bilgiye göre âlemlere üstün kıldık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere karşı üstün kıldık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz onları bilerek o zamanın milletlerine üstün kıldık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk