44 / DUHAN - 4

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

Orjinal

Fihâ yufreku kullu emrin hakîm(hakîmin).

1. fihâ : onda
2. yufreku : ayırt edilir, belirtilir, belirlenir
3. kullu : bütün hepsi
4. emrin : iş, emir
5. hakîmin : hikmet sahibi, hüküm sahibi olan

Çeviri : Transliteral

O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O gecede yerli yerince, her iş ayırt edilir,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.


Çeviri : Adem Uğur

Bütün işlerin hikmeti onda (o "yok"luk hâli içinde) fark edilir;


Çeviri : Ahmed Hulusi

O gece, hükümranlığımız altındaki bütün planların, hükümlerin, icraatların, ilâhî düzenin hikmete dayalı envanteri çıkarılır, ilgili meleklere iletilir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir.


Çeviri : Ahmet Varol

Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.


Çeviri : Ali Bulaç

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.


Çeviri : Bekir Sadak

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onda tüm bilgelik işleri belirlenir.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ki onda (o gecede) her hikmetli buyruk ayrılır.


Çeviri : Gültekin Onan

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ki onda her hikmetli iş ayrılır.


Çeviri : İbni Kesir

Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir.


Çeviri : Kadri Çelik

O (gece)de, bütün (iyi ve kötü) şeyler arasındaki farklılık, hikmetle ortaya konmuştur,


Çeviri : Muhammed Esed

O gecede her muhkem emir, ayırdedilir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O gecede her hikmetli iş ayrılır.


Çeviri : Ömer Öngüt

O gece, her hikmetli iş ayrılır.


Çeviri : Şaban Piriş

(4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Her hikmetli emir, o gecede ayırdedilir;


Çeviri : Süleyman Ateş

Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk