44 / DUHAN - 41

يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Orjinal

Yevme lâ yugnî mevlen an mevlen şey’en ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

1. yevme : o gün
2. lâ yugnî : fayda vermez, bir şey kazandırmaz (gani yapmaz)
3. mevlen : dost
4. an mevlen : dosttan
5. şey'en : bir şey
6. ve lâ : ve olmaz, olmasın
7. hum : onlar
8. yunsarûne : yardım olunurlar

Çeviri : Transliteral

O gün dostun dosta faydası olmaz ve onlar, bir yardım da görmezler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

ki, o gün dostun dosta faydası olmaz ve onlara hiçbir şekilde yardım da edilmez.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.


Çeviri : Adem Uğur

Dostun dostundan bir şey uzaklaştıramadığı süreçtir o! Onlara yardım da olunmaz. . .


Çeviri : Ahmed Hulusi

O gün, liderlerin, zenginlerin, liderler, zenginler, bağlıları ve tebaaları adına; kölelerin, köleler ve efendileri, efendilerin köleleri adına; köle azad edenlerin hürriyetlerine kavuşturdukları kimseler, hürriyetlerine kavuşturulanların azad edenler adına; izzet ikramda bulunan kimselerin, ikramda bulundukları, ikramda bulunanların ikram edenler adına; arkadaşın arkadaşı, sevenlerin birbirleri adına;dostların dostları, komşunun komşusu, ortağın ortağı, misafirin misafir adına; oğulların birbirleri adına, amcanın, amca oğullarının, amca ve amca oğulları adına; yeğenlerin, hısımların, yeğenler ve hısımlar adına akrabaların birbirleri adına; velinin velâyeti altındakiler adına, Allah’tan gelecek hiçbir şeyi bertaraf edemeyecekleri , onlara hiçbir şekilde yardımın da yapılamayacağı bir gündür.


Çeviri : Ahmet Tekin

O gün dost dosttan bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez.


Çeviri : Ahmet Varol

O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.


Çeviri : Ali Bulaç

O gün dost, dostdan hiç bir şeyi (azabı) engelliyemez ve kendilerine yardım da olunmaz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O gün, hiçbir dostun dostuna bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O gun, dostun dosta hicbir faydasi olmaz, yardim da gormezler.


Çeviri : Bekir Sadak

O gün, dost dosttan herhangi bir şeyi savıp yararlı olamaz ve yardım da göremezler.


Çeviri : Celal Yıldırım

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.


Çeviri : Diyanet İşleri

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.


Çeviri : Diyanet Vakfı

O gün dost, dostunu hiç bir şeyden koruyamaz ve yardım da görmezler.


Çeviri : Edip Yüksel

O gün ki yar yardan bir şey def'edemez ve bir taraftan yardım da olunmazlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O gün yarın yara, dostun dosta hiçbir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.


Çeviri : Gültekin Onan

O gün yâr bile yârine, hiçbir şeyle, fâide vermez. Onlara (başka suretle) yardım da edilmez.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O gün, bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yardım olunmazlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O gün; dostun dosta hiç bir yardımı olmaz, yardım da görmezler.


Çeviri : İbni Kesir

O gün, dosttan dosta (hiç)bir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O gün bir dost bir dostu hiçbir şeyden müstağni kılamaz ve onlar yardım da olunmazlar.


Çeviri : Kadri Çelik

ki o Gün hiç kimsenin arkadaşına bir hayrı dokunmayacak ve hiç kimse bir yardım görmeyecektir,


Çeviri : Muhammed Esed

O gün bir dost, bir dosttan hiçbir şeyi bertaraf edemez ve onlar yardım da olunmazlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.


Çeviri : Ömer Öngüt

O gün, dostun dosta hiçbir şekilde faydası olmaz. Onlara yardım da olunmaz.


Çeviri : Şaban Piriş

(41-42) O gün dost dosta fayda veremez. Allah’ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur).


Çeviri : Suat Yıldırım

O gün dost, dostundan bir şey savamaz. Ve onlara yardım da edilmez.


Çeviri : Süleyman Ateş

O gün, bir dost, dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım da edilmez.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O gün dostun dosta bir faydası olmaz; kimseden de yardım görmezler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bir gündür ki o, dostun dosta yararı olmaz. Onlara yardım da edilmez.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk