44 / DUHAN - 42

إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

Orjinal

İllâ men rahimallâh(rahimallâhu), innehu huvel azîzur rahîm(rahîmu).

1. illâ : ancak, sadece
2. men : kimse, kişi
3. rahime : rahmet etti,
4. allâhu : Allah
5. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
6. huve : o
7. el azîz : azîz, çok yüce
8. er rahîmu : Rahim esmasıyla tecelli eden

Çeviri : Transliteral

Ancak Allah kime acırsa o başka; şüphe yok ki odur üstün ve rahîm.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak Allah'ın yardım ettiği kimseler kurtulur, Şüphesiz O Allah, kâfirlerden intikam almaya karşı çok güçlü ve mü'minlere de çok acıyıp merhamet edendir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.


Çeviri : Adem Uğur

Allâh'ın rahmet ettikleri müstesna. . . Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz'dir, Rahıym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ancak, Allah’ın rahmeti ve merhameti ile muamele ettiği kimselerin, mü’minlerin birbirlerine faydası olur, onlara yardım edilir. Kudretli hükümran olan O’dur. Engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O, güçlüdür, çok merhametlidir.


Çeviri : Ahmet Varol

Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değil. (Bunlar birbirlerine şefaat eden müminlerdir). Çünkü O Azîz’dir= kâfirlerden intikam alır, Rahîm’dir= müminlere merhamet eder.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah'ın acıdıkları hariç, çünkü O'nun her şeye gücü yeter; çok merhametlidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Yalniz, Allah'in merhamet ettigi kimseler bunlarin disindadir. O, suphesiz gucludur, merhametlidir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Ancak, Allah'ın kendi rahmetine lâyık gördüğü kimse müstesna.. Şüphesiz ki, O, çok güçlü, çok üstün ve çok merhametlidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Yalnız, Allah’ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Yalnız, Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunların dışındadır. O, şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yalnız ALLAH'ın merhamet ettikleri hariç. O Üstündür, Rahimdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak Allah'ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, öyle merhametlidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız Allah'ın merhamet ettiği bunun dışındadır. Şüphesiz Allah, üstündür, esirgeyendir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ancak Tanrı'nın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Gültekin Onan

Allahın esirgediği kimseler böyle değil. Çünkü O, bizzat kâfirlerden intikaam almıya hakkıyle kaadir, (mü'minleri) çok esirgeyicidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler müstesnâ. Şübhesiz ki Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet edici) olan ancak O’dur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ancak Allah'ın merhamet ettiği müstesna. Muhakkak ki O; Aziz, Rahim olanın kendisidir.


Çeviri : İbni Kesir

Ancak Allah’ın rahmet (Rahîm esmasıyla tecelli) ettiği kimse hariç. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Rahîm’dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O üstün güç sahibi olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Allah'ın rahmetini ve şefkatini bağışladığı kimseler hariç. Yalnız O, kudret sahibidir, rahmet kaynağıdır.


Çeviri : Muhammed Esed

Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Şüphe yok ki o Allah, azîzdir, rahîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki O Azîz'dir, çok merhametlidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah’ın merhamet ettikleri dışında. Çünkü O, çok güçlü ve merhametlidir.


Çeviri : Şaban Piriş

(41-42) O gün dost dosta fayda veremez. Allah’ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur).


Çeviri : Suat Yıldırım

Ancak Allâh'ın acıdığı kimseler (kurtulur). Şüphesiz O, üstündür esirgeyendir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz ki O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet sahibidir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz'dir, Rahîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk