44 / DUHAN - 49

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ

Orjinal

Zuk, inneke entel azîzul kerîm(kerîmu).

1. zuk : tat
2. inne-ke : muhakkak ki sen
3. ente : sen
4. el azîzu : azîz, üstün
5. el kerîmu : kerim, şerefli

Çeviri : Transliteral

Tat, şüphe yok ki sen üstündün, kerem sâhibiydin.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu azabı tat, zannına göre üstündün, güçlüydün, saygı değerdin.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Ve deyin ki:) Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin!


Çeviri : Adem Uğur

"Tat! Sen (güya) Aziyz'din, Keriym'din!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Tat bakalım, sana böyle bir ceza lâyık! Çünkü sen güçlüsün, iktidar sahibisin, şerefli, itibarlısın.' denir.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Tat. Çünkü (kendince) üstün ve şerefli olan sendin.'


Çeviri : Ahmet Varol

"(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun."


Çeviri : Ali Bulaç

(Sonra ona şöyle deyin): Tad bakalım, çünkü sen, (zannınca kavminin arasında) çok şerefli ve çok iyi bir kimse idin!...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kendisine şöyle denir: “Tat bakalım, hani sen şerefli ve güçlü idin!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(47-50) «ucluyu yakalayin, cehennemin ortasina surukleyin, sonra basina azap olarak kaynar su dokun» denir, sonra ona: «Tad bakalim, hani serefli olan, degerli olan yalniz sendin. Iste bu, suphelenip durdugunuz seydir» denir.


Çeviri : Bekir Sadak

(Azabı) tad ! (İddiana göre) üstündün, güçlüydün, saygıdeğerdin.


Çeviri : Celal Yıldırım

(49-50) (Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin! İşte bu; doğrusu şüphelenip durduğunuz şeydir.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?”


Çeviri : Diyanet İşleri

(47-50) 'Suçluyu yakalayın, cehennemin ortasına sürükleyin, sonra başına azap olarak kaynar su dökün' denir, sonra ona: 'Tad bakalım, hani şerefli olan, değerli olan yalnız sendin. İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir' denir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(47-50) (Allah zebânilere emreder): Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! (ve deyin ki:) Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin! İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Tad bakalım; sen çok üstün ve şerefliydin!'


Çeviri : Edip Yüksel

Tat bakalım deyin: çünkü sen azîzdin, kerîmdin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin, deyin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ona şöyle denir: «Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Tad bakalım, hani şerefli olan, üstün olan yalnız sendin?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun.


Çeviri : Gültekin Onan

Tat (o azâbı). Çünkü sen, (evet iddiânca) sen çok ulu, çok şerefli idin»!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ve ona denir ki:) 'Tat (bakalım)! Çünki (zannınca) güçlü olan, şerefli olan ancak sendin!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Tad bakalım; hani güçlü olan, değerli olan yalnız sendin?


Çeviri : İbni Kesir

(Azabı) tat! (Hani) sen, gerçekten azîzdin ve kerimdin (kendini öyle zannediyordun).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“(Azabı) Tat; sen, (hani) güçlü ve yüceydin!”


Çeviri : Kadri Çelik

Bunları tat ey (yeryüzünde) kendini böyle kudret sahibi, böyle üstün gören!


Çeviri : Muhammed Esed

(48-49) Sonra başının üstüne o pek kaynar su azabından dökün. (Deyin ki) «Tad! Şüphe yok, sen (zûm ediyordun ki) pek kuvvetli, pek âlicenap olan sensin.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Tat bakalım! Hani sen kendince çok üstün, çok şerefli bir kimse idin. "


Çeviri : Ömer Öngüt

-Tat bunu, hani sen güçlü ve şerefliydin.


Çeviri : Şaban Piriş

(47-50) Allah Zebanîlere: "Tutun onu da" buyurur, "cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstünden kaynar su dökün!" ve deyin ki: "Tat bakalım! Hani üstündün, kudretliydin, asildin!" İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Tad, zira sen kendince üstündün, şerefliydin."


Çeviri : Süleyman Ateş

«(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Tat bakalım; sen çok güçlü, şerefli biriydin!


Çeviri : Ümit Şimşek

"Tat bakalım! Hani sen onurluydun, seçkindin."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk