44 / DUHAN - 5

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

Orjinal

Emren min indinâ innâ kunnâ mursilîn(mursilîne).

1. emren : emir, iş
2. min indi-nâ : katımızdan
3. innâ : hiç şüphesiz biz, muhakkak ki biz
4. kunnâ : biz olduk, biz idik,
5. mursilîne : gönderenler

Çeviri : Transliteral

Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

katımızdan bir emir gereği olarak. Çünkü biz doğru yola ileten mesajlarımızı her zaman göndermekteyiz,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz.


Çeviri : Adem Uğur

İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Planlar, kararlar, icraatlar nezdimizden verilen emirlerle ayrılır, ilgili melekler görevlendirilir ve ilâhî düzen sağlanır. Biz peygamberlere, meleklerle vahiyler, kitaplar göndermeye devam ettik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Katımızdan bir emir olarak. Doğrusu biz elçiler gönderenleriz.


Çeviri : Ahmet Varol

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.


Çeviri : Ali Bulaç

Bu, (hikmetimizin gereği olan) tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygambere göndereniz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.


Çeviri : Bekir Sadak

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.


Çeviri : Edip Yüksel

Tarafımızdan emir, çünkü biz Resul gönderiyorduk


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Katımızdan bir buyruk ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.


Çeviri : Gültekin Onan

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz.


Çeviri : İbni Kesir

Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Kur'an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.


Çeviri : Kadri Çelik

katımızdan bir emir gereği, çünkü biz (doğru yola ileten mesajlarımızı) her zaman göndermekteyiz,


Çeviri : Muhammed Esed

Bizim tarafımızdan bir emir olarak, şüphe yok ki Biz resûl gönderir olduk.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Tarafımızdan bir emir ile biz elçi göndeririz.


Çeviri : Şaban Piriş

(4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz.


Çeviri : Süleyman Ateş

Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk