44 / DUHAN - 57

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

Orjinal

Fadlen min rabbik(rabbike), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

1. fadlen : bir fazl
2. min rabbi-ke : senin Rabb'inden
3. zâlike : işte bu, bu
4. huve : o
5. el fevzu : fevz, kurtuluş
6. el azîmu : azîm, büyük

Çeviri : Transliteral

Rabbinden bir lütuf ve ihsân olarak; budur o büyük kurtuluşun, murâda erişin ta kendisi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbinin bir lütfudur bu ve en büyük zafer de budur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.


Çeviri : Adem Uğur

Rabbinden bir lütuf olarak! İşte bu, aziym kurtuluşun ta kendisidir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunların hepsi Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. Bu, işte bu, büyük mutluluktur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur.


Çeviri : Ahmet Varol

Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.


Çeviri : Ali Bulaç

(Bütün bunlar, kendilerine) Rabbinden bir kerem ve ihsan olarak verilmiştir. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Rabbinden bir lütuf olarak işte, asıl büyük başarı budur.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(56-57) Orada, ilk olumden baska bir olum tatmazlar. Rabbin lutfuyla onlari cehennem azabindan korumustur. Iste buyuk kurtulus budur.


Çeviri : Bekir Sadak

Rabbından geniş lütuf, bol ihsan olarak bu, büyük kurtuluştur.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Bu nimetler kendilerine) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(56-57) Orada, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabbin lütfuyla onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.


Çeviri : Edip Yüksel

Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Cehennemden korunmaları Rabbinden bir lütuftur. İşte büyük kurtuluş budur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Senin rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.


Çeviri : Gültekin Onan

(Bütün bunlar) Rabbinden bir fazl (-u kerem) olarak (verilmişdir). İşte bu, en büyük seâdetin ta kendisidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(56-57) İlk ölümden (dünyadaki vefatlarından) başka orada ölüm tatmazlar ve Rabbinden bir lütuf olarak (Allah) onları Cehennem azâbından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rabbından bir lutuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.


Çeviri : İbni Kesir

Senin Rabbinden fazl (lütuf) olarak işte bu, (en büyük kurtuluş) fevz-ül azîmdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Bunların hepsi) Senin Rabbinden bir lütuftur ve işte büyük kurtuluş da budur.


Çeviri : Kadri Çelik

Rabbinizin bir lütfu bu ve en büyük zafer bu olacak!


Çeviri : Muhammed Esed

Rabbinden bir ihsan olarak. İşte budur, o pek büyük necât.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbinden bir lütuf olarak. İşte o büyük kurtuluş budur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur.


Çeviri : Şaban Piriş

(51-57) Müttakiler güvenli bir makamdadırlar: Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem Biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini, tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur!


Çeviri : Suat Yıldırım

Rabbinden bir lutuf olarak (bu ni'metler kendilerine verilmiştir). İşte, o büyük başarı budur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bütün bunlar Rablerinden bir lütuftur. Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk