44 / DUHAN - 6

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

Orjinal

Rahmeten min rabbik(rabbike), innehu huves semîul alîm(alîmu).

1. rahmeten : rahmet
2. min rabbi-ke : senin Rabb'inden
3. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
4. huve : o
5. es semîu : hakkıyla işiten
6. el alîmu : en iyi bilen

Çeviri : Transliteral

Rahmet olarak Rabbinden; şüphe yok ki o, duyar, bilir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz herşeyi işiten ve bilen O'dur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Senin Rabb'inin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu o işitendir, bilendir.


Çeviri : Adem Uğur

(İrsâl olanın) Rabbinden Rahmet olarak! Muhakkak ki O, "HÛ"; Semi'dir, Aliym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Rabbinden rahmet olarak vahiyler, kitaplar gönderdik, peygamberler görevlendirdik. Doğrusu, her şeyi işiten, her şeyi bilen, hakkı, doğruları insanlara duyuran ve bildiren O’dur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz (her şeyi hakkıyla) duyan ve bilen O'dur.


Çeviri : Ahmet Varol

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Peygamberi kitabla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, nimettir. Gerçekten O, Semî’dir= bütün söylenenleri işitir, Alîm’dir= her hali bilir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Peygamber göndermemiz, Rabbinden olan bir rahmet gereğidir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(4-7) Katimizdan bir buyrukla, her hikmetli ise o gecede hukmedilir. Dogrusu Biz oteden beri peygamberler gondermekteyiz. Eger kesin olarak inanirsaniz bilin ki, bu senin Rabbinden, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin Rabbinden bir rahmettir. O, isitendir, bilendir.


Çeviri : Bekir Sadak

(4-5-6) O gecede her hikmetli iş, katımızdan bir emirle ayrılır, ayırd edilir. Rabbından bir rahmet olarak, hakikat biz, peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz ki O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(4-6) Katımızdan bir emir ile her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak (öteden beri) hep resuller göndermekteyiz. Şüphesiz O, (her şeyi) hakkıyla işitendir (he şeyi) hakkıyla bilendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(4-7) Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(4-6) Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Rabbinden bir rahmet olarak. O İşitendir, Bilendir.


Çeviri : Edip Yüksel

Rabbından bir rahmet olarak, hakikat o, öyle semî' öyle alîmdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Gültekin Onan

(4-5-6) (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(4-6) Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O’dur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rabbından bir rahmet olarak. Gerçekten O; Semi, Alim olanın kendisidir.


Çeviri : İbni Kesir

Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Kur'an) Rabbinden bir rahmettir. Şüphesiz O işitendir, bilendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Rabbinin (insana) rahmetini yerine getirmek için. Şüphesiz yalnız O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir:


Çeviri : Muhammed Esed

Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki, O'dur bihakkın işiten, bihakkın bilen O'dur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bu, Rabbinden bir rahmettir. Gerçekten O, işiten ve bilendir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işiten bilen O’dur.


Çeviri : Şaban Piriş

(4-6) O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Senin Rabbinin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(4-6) Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk