6 / ENAM - 103

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

Orjinal

Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr(ebsâra) ve huvel lâtîful habîr(habîru).

1. lâ tudriku-hu : onu idrak edemez
2. el ebsâru : görme hassaları (gözler)
3. ve huve : ve o
4. yudriku : idrak eder
5. el ebsâra : görme hassaları (gözler)
6. el lâtîfu : lâtif, güzel, hoş, lütfeden
7. el habîru : haberdar olan

Çeviri : Transliteral

Gözler onu göremez, o, gözleri görür, odur lütfü bol ve her şeyden haberdar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hiçbir beşerî görüş ve tasavvur O'nu anlayamaz, halbuki O her türlü beşerî görüş ve tasavvuru çepeçevre kuşatır. Zira yalnız O'dur, hikmetine tam nüfûz edilemeyen ve herşeyden haberdar olan.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.


Çeviri : Adem Uğur

Ebsar (görme - değerlendirme organları) O'nu idrak edemez; O, ebsarı idrak eder (değerlendirir)! "HÛ"; Latiyf'tir, Habiyr'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Allah, gözleri ve akılları denetim ve idraki içine alırken, gözler Allah’ı dünyada göremez, akıllar dünyada ve âhirette Allah’ı kavrayamaz. O hikmetine nüfuz edilmeyen yüce varlıktır ve gizli-açık her şeyden haberdardır.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Gözler onu idrak edemez. O ise gözleri idrak eder. O latiftir, her şeyden haberdardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.


Çeviri : Ali Bulaç

Hiç bir göz onu dünyada ihata ve idrak edemez. Fakat O, (ilmiyle) bütün gözleri (varlıkları) ihata eder. O, bütün incelikleri bilir, her şeyden haberdardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Gozler O'nu gormez,O butun gozleri gorur. O Latif'tir, haberdardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Gözler O'nu kuşatıp göremez ; O, gözleri görüp kuşatır. O, lütuf sahibidir ve her şeyden haberlidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Gözler O'nu algılayamaz ama O, gözleri algılar. O'nun ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eder. O her şeyden haberdardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Latif'tir, haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gözler O’na erişemez O, gözlere erişir. O Şefkatlidir, Haberdardır.


Çeviri : Edip Yüksel

onu gözler idrâk etmez, gözleri o idrâk eder, öyle lâtif öyle habîr o


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O'nu gözler algılamaz, O ise bütün gözleri idrak eder. O öyle latif ve öyle herşeyden haberdardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden haberlidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Gözler O'nu görmez, fakat O gözleri görür. O latiftir (algılanamaz) ve her şeyden haberdardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır.


Çeviri : Gültekin Onan

Ona gözler erişemez. O (nun ilmi) ise bütün gözleri ihaata eder. O, (kulları hakkında) gerçek rıfk-u lutf saahibidir. (Her şeyden de) haberdârdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Gözler O’nu idrâk edemez; fakat O, gözleri idrâk eder. Çünki O, Latîf (bütün incelikleri bilen ve nüfûz eden)dir, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Gözler; O'na erişemez. O ise, bütün gözlere erişir. Ve O; Latif, Habir'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, herşeyden haberdardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. Her şeyi bütün inceliği ile bilen ve haberdar olan O'dur.


Çeviri : Kadri Çelik

Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur Onu kuşatamaz, halbuki O her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çevreleyip kuşatır: zira yalnız Odur (hikmetine) tam nüfuz edilemez olan, her şeyden haberdar bulunan.


Çeviri : Muhammed Esed

Gözler O'nu (görüp) idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Ve O latîftir, habîrdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hiçbir göz O'na erişemez, ihata ve idrak edemez. Fakat O bütün gözleri ihata eder. O Lâtif'tir, her şeyden haberdardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Gözler O’nu idrak edemez. O, gözleri idrak eder. O, lütfedendir, haberdar olandır.


Çeviri : Şaban Piriş

Gözler O’na erişemez. O’nun ilmi ise bütün gözleri ihata eder.(Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan) latîf ve habîr O’dur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Gözler O'nu görmez, O gözleri görür; O latif (gözle görülmez veya lutuf sâhibi), herşeyi haber alandır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Gözler O'nu idrak edemez; O gözleri idrak eder; O Latif'tir, herşeyden haberdardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Gözler Onu göremez; fakat O gözleri görür. Onun ilmi herşeyin bütün inceliklerine nüfuz eder; O herşeyden haberdardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latîf'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habîr'dir, her şeyden haberdardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk