6 / ENAM - 127

لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Orjinal

Lehum dârus selâmi inde rabbihim ve huve veliyyuhum bimâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

1. lehum : onlarındır, onlar için vardır
2. dâru : diyar, yurt
3. es selâmi : selamet, teslim
4. inde : yanında, katında
5. rabbi-him : kendi Rab'leri, onların Rabbi
6. ve huve : ve o
7. veliyyu-hum : onların velîsi, dostu
8. bi-mâ : şey ile, sebebiyle
9. kânû ya'melûne : yapmış oldular

Çeviri : Transliteral

Onlarındır Rablerinin katında esenlik yurdu ve o, yaptıkları işlerden dolayı dosttur onlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onların dostu olacaktır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır.Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.


Çeviri : Adem Uğur

Rableri indîndeki Dâr'üs Selâm (Es Selâm isminin mânâsının yaşam boyutu) onlar içindir! Yapmakta oldukları dolayısıyla "HÛ" onların Veliyy'idir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar için kuralları Rableri tarafından konulmuş, hukukun üstün, hakkın ve adâletin belirleyici güç ve barışın hâkim olduğu güvenli bir dünya düzeni; Rableri katında da selâmet yurdu, cennet vardır. İşlemeye devam ettikleri amaçla örtüşen niyete dayalı, bilinçli ameller dolayısıyle Allah onların velisi, koruyucusu, dostudur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar için Rabblerinin katında esenlik yurdu vardır ve işlediklerinden dolayı O onların dostudur.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.


Çeviri : Ali Bulaç

Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır ve Allah, yapmakta oldukları hayırlı amelleri sebebiyle, onların yardımcısıdır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Rabbleri katında onlara esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle Allah onların dostudur.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Rablerinin katinda selamet yurdu onlarindir. O, islediklerinden oturu onlarin dostudur.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlara Rableri katında Dârü's-Selâm (Selâmet Yurdu) vardır; yapageldikleri (iyi amelleri)ne karşılık onların dost ve yârı (Allah)dır.


Çeviri : Celal Yıldırım

O (hayat koordinatlarını Kur'an'a göre belirleye)nlere Rableri katında barış ve esenlik yurdu (cennet) vardır. O (Allah), yaptıklarından dolayı onların dostudur.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Rableri katında selâm yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.


Çeviri : Diyanet İşleri

Rablerinin katında selamet yurdu onlarındır. O, işlediklerinden ötürü onların dostudur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır.Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar, Rab’lerinin yanında barış yurdunu hak etmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O’dur.


Çeviri : Edip Yüksel

rablarının ındinde selâm yurdu «dârü's-selâm» onlarındır, bütün yapacak oldukları işlerde kendilerinin velisi de odur


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Rablerinin katında «Selam yurdu» onlarındır. Bütün yapacakları işlerde kendilerinin velisi de O'dur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu vardır. Yaptıkları iyi amellerden dolayı, Allah onların dostudur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar için, Rabbleri katında, esenlik yurdu vardır. İşledikleri iyi amellerden ötürü O, onların dostudur.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar için rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.


Çeviri : Gültekin Onan

Rableri katındaki selâm yurdu onlarındır ve O, yapmakda devam etdikleri (hayırlı işlerden) dolayı kendilerinin yârıdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onlar için Rableri katında selâmet yurdu (Cennet) vardır ve O (Allah), yapmakta oldukları (sâlih ameller) sebebiyle onların dostudur.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Rabbları katında selamet yurdu onlara aittir. İşlediklerinden ötürü Allah, onların dostudur.


Çeviri : İbni Kesir

Rab’lerinin katında onlar için selâm yurdu (teslim yurdu) vardır. Yapmış olduklarından dolayı, O (Allah), onların dostudur.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Rablerinin katında esenlik yurdu onlarındır. O, işlediklerinden ötürü onların velisidir.


Çeviri : Kadri Çelik

Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak; ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onlara yakın bulunacak.


Çeviri : Muhammed Esed

Onlar için Rablerinin indinde selâmet yurdu vardır. Ve onların yaptıkları amelleri sebebiyle, velîsidir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rableri katında onlar için esenlik yurdu vardır. Yaptıklarından ötürü Allah onların dostudur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, onların velisidir.


Çeviri : Şaban Piriş

Rab’leri nezdindeki selâm ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah, kendilerinin yardımcısıdır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Rableri katında esenlik yurdu onlarındır. Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar için Rableri katında esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle de Allah onların dostu ve yardımcısıdır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rableri katındaki huzur ve esenlik yurdu onlarındır. İşler oldukları ameller yüzünden O, onların Velî'si oluvermiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk