6 / ENAM - 129

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

Orjinal

Ve kezâlike nuvellî ba’daz zâlimîne ba’dan bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

1. ve kezâlike : ve bunun gibi, böylece
2. nuvellî : döndürürüz, çeviririz
3. ba'da ez zâlimîne : zalimlerin bir kısmını
4. ba'dan : bir kısmına
5. bi-mâ : şey ile, sebebiyle
6. kânû yeksibûne : kazanmış oldular

Çeviri : Transliteral

İşte biz, kazandıkları suç yüzünden zâlimlerin bir kısmını, bir kısmına böyle mûsâllat ederiz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte bu şekilde varlık sebebine aykırı davranmış olanları, kimini kimine kazandıkları günah ve yaptıkları azgınlık sebebiyle dost ve yoldaş ederiz, birbirlerini ayartıp baştan çıkarırlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız.


Çeviri : Adem Uğur

İşte yaptıklarının getirisi ile zâlimlerin bazısını bazısına dost ederiz (ateşte beraberdirler)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İnsanların ve cinlerin ilâhî emirlere isyan edenlerini perişan ettiğimiz gibi, işlemekte oldukları ameller, yüklendikleri günahlar sebebiyle, inkâr ve isyanda devam eden, İslâmî hayatı yaşamayı, İslâmî faaliyetleri engelleyen, engelleme tedbirleri alan zâlimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına idareci yapar, birbirlerini saptırmaları, azdırmaları ve azaba dûçar etmeleri için onları birbirlerine musallat ederiz.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte böylece, kazandıklarına karşılık zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşlerine takarız.


Çeviri : Ahmet Varol

Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte biz, asî insanlarla cinleri böyle birbirinden faydalandırdığımız gibi, zalimlerin bazısını bazısına, kazandıkları işler sebebiyle idareci ve hâkim yaparız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte kazandıkları günahlarından ötürü zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Zalimlerin bir kismini, kazandiklarindan oturu diger bir kismina boylece musallat ederiz. *


Çeviri : Bekir Sadak

İşte böylece zâlimlerin kimini kimine kazandıkları (günah ve yaptıkları zalimlik) sebebiyle dost ve yoldaş ederiz.


Çeviri : Celal Yıldırım

İşte böylece işledikleri günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız (inatları yüzünden birbirlerini felakete götürürler).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Zalimleri böylece eşleyerek birbirinin dostları yaparız. Yaptıklarından ötürü…


Çeviri : Edip Yüksel

Ve işte biz, zalimlerin ba'zısını ba'zısına kesibleri sebebiyle böyle dost ederiz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte Biz, işleyip kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerden kimini kimine dost ederiz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte biz böylece, kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İşte böylece biz, işledikleri kötülüklerden ötürü kimi zalimleri diğerlerinin peşine takarız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte biz zaalimlerden kimini kimine, irtikâb etmekde oldukları (günâhlar) yüzünden, böylece musallat ederiz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte böylece kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden, zâlimlerin bazılarını bazılarına dost ederiz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte böylece zalimlerden kimini kimine kazandıklarından ötürü musallat ederiz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve işte böylece kazanmış olduklarından (günahlarından) dolayı zalimlerin bir kısmını, bir kısmına çeviririz (musallat ederiz).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte böylece zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü diğer bir kısmına böylece musallat ederiz.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve bu şekilde, zalimlerin, (kötü) fiilleri ile birbirlerini ayartıp baştan çıkarmalarını sağlarız.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve işte böylece zalimlerin bazısını bazısına irtikab ettikleri şeyler sebebiyle musallat ederiz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte biz böylece, kazandıklarından dolayı, zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmına musallat ederiz.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte böyle, zalimleri işledikleri sebebiyle birbirlerinin dostu yaparız..


Çeviri : Şaban Piriş

İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini kimine musallat ederiz.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte kazandıkları(günâhları)ndan ötürü zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.


Çeviri : Süleyman Ateş

Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kazandıkları günahlar yüzünden, zalimleri birbirine Biz böyle dost yaparız.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte biz, zalimlerin bir kısmını bir kısmına, kazanır oldukları şeyler yüzünden bu şekilde dost/yardımcı/yönetici/önder yaparız.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk