6 / ENAM - 131

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ

Orjinal

Zâlike en lem yekun rabbuke muhlikel kurâ bi zulmin ve ehluhâ gâfilûn(gâfilûne).

1. zâlike : işte bu, bu
2. en lem yekun : olmaması
3. rabbu-ke : senin Rabbin
4. muhlike : helâk eden kişi, helâk edici
5. el kurâ : ülkeler, kasabalar
6. bi zulmin : zulümler sebebiyle
7. ve ehlu-hâ : ve onun ehli, halkı
8. gâfilûne : gâfiller, gaflet içinde olanlar

Çeviri : Transliteral

Bu da, halkının hiçbir şeyden haberi olmayan şehirleri, Rabbinin zulümle helâk etmeyeceğinden dolayıdır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri doğru ile eğrinin anlamından, habersiz olduğu sürece, senin Rabbin bir zulüm ve haksızlık ile ülkeleri helak edici değildir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Gerçek şu ki: Halkı habersizken, Rabbin haksızlık ile ülkeleri helâk edici değildir.


Çeviri : Adem Uğur

Şu sebepledir ki: Rabbin, Rasûllerle uyarılmamış zâlim toplulukları helâk edici değildir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’ın Rasuller göndermesi ve kitaplar indirmesi, halkı aydınlatılmadan, gaflet içinde iken, Rabbinin zulm ile memleketleri, ülkeleri helâk etmemesi içindir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Böyle olması, halkı habersizken Rabbinin kasabaları (ülkeleri) haksızlıkla helak etmeyeceğindendir.


Çeviri : Ahmet Varol

Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bu peygamberleri göndermek şundandır: Rabbin, memleketler halkını gafil haldelerken (peygamber tebliğinden habersizlerken) onları zulm ile helâk edici olmadığından...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Gerçek şu ki; halkı habersizken, Rabbin haksızlıkla ülkeleri helâk edici değildir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bu, haberleri yokken kasabalar halkini Allah'in haksiz yere yok etmeyeceginden dolayidir.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bu, (peygamberler gönderilmesinin, onların uyarıda bulunmasının sebebi), haberleri yokken, zulümleri yüzünden Rabbinin kasabaları yok edici olmadığı (hikmetine dayanmakta)dır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Gerçek şu ki: Bir toplumun fertleri (doğru ile eğrinin anlamından) habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah’ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bu, haberleri yokken kasabalar halkını Allah'ın haksız yere yok etmeyeceğinden dolayıdır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Gerçek şu ki: Halkı habersizken, Rabbin haksızlık ile ülkeleri helâk edici değildir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu böyledir. Efendin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.


Çeviri : Edip Yüksel

Bu şundan ki: Rabbın memleketleri ahâlisi gâfil haldeler iken zulm ile helâk edici değildir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, Rabbinin ülkeleri onların halkı habersiz iken, yani onları uyarmadan haksız yere helak edici olmamasından ileri gelmektedir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bu (şundan dolayıdır ki) Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helak edici değildir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu, şunu kanıtlar ki, Rabbin, gerçeklerden habersiz olan bir kentin halkını haksız yere asla helâk etmez.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bu, ehli (halkı) habersizken, rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.


Çeviri : Gültekin Onan

Bu (vech ile peygamberler gönderilmesi ve onların feci akıbetlerini vaktiyle haber vermeleri) memleketleri — halkı gaafil bulunurlarken — zulüm (leri) yüzünden Rabbinin (mahv-ü) helak edici olmadığındandır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bu (peygamberlerin gönderilmesi) şundandır ki, Rabbin, ahâlisi (yaptıkları işin mes’ûliyetinden) habersiz kimseler iken (bir peygamber göndermeden) şehirleri (halkın işledikleri) zulüm sebebiyle helâk edici değildir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bu; Rabbının, haberleri yokken, kasabalar halkını haksız yere helak edici olmadığından dolayıdır.


Çeviri : İbni Kesir

İşte bu, senin Rabbinin, ülke halkı gaflet içindeyken (uyarılmadan), ülkeleri zulümle helâk edici olmamasındandır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bu (şekilde resullerin gönderilmesi), haberleri yokken ülkeler halkını Rabbinin haksız yere yok etmeyeceğinden dolayıdır.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri (doğru ile eğrinin anlamından) habersiz olduğu sürece Rabbin o toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı asla yok etmez:


Çeviri : Muhammed Esed

İşte bu, Rabbin, ülkelerin ahalisini gâfil bir halde bulunurlarken zulümleri sebebiyle helâk edici olmadığından dolayıdır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bu böyledir. Çünkü Rabbin bir memleketi, halkının haberi yokken zulümleri sebebiyle helâk edici değildir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bu, halkı habersizken, Allah’ın haksız yere ülkeleri helak etmemesinden dolayıdır.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte bu (şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları), haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle, senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bu böyledir, çünkü Rabbin, halkı habersiz iken ülkeleri zulüm ile helâk edici değildir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ile helak edici olmadığındandır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Size peygamberler gönderilmesinin sebebi şudur: Rabbin, ahalisi habersiz bulunan bir beldeyi haksızlıkla helâk etmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sebep şudur: Rabbin, halkı habersiz bir haldeyken kentleri helâk edici değildir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk