6 / ENAM - 134

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَءَاتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

Orjinal

İnne mâ tûadûne le âtin ve mâ entum bi mu’cizîn(mu’cizîne).

1. inne : muhakkak
2. : olmadı
3. tûadûne : siz vaadolundunuz, size vaadedilen
4. le âtin : mutlaka gelecek
5. ve mâ entum : ve siz değilsiniz
6. bi mu'cizîne : aciz bırakan (bırakacak) kimseler

Çeviri : Transliteral

Muhakkak size vaadedilen şeyler gelecek ve siz, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki, size vaad olunan o hesaplaşma vakti mutlaka gelecektir. Ve siz ondan kaçamayacaksınız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.


Çeviri : Adem Uğur

Muhakkak ki (size) vadolunanlar kesinlikle gelecektir. . . Siz (vaadini yerine getirmesi konusunda onu) acze düşüremezsiniz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Size va’dedilen şey, nihaî yargı mutlaka gerçekleşecektir. Siz Allah’ın koyduğu kanunların dışına çıkarak bunun önüne geçemezsiniz, yakanızı kurtaramazsınız.


Çeviri : Ahmet Tekin

Size vaad edilenler mutlaka gelecektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Ahmet Varol

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.


Çeviri : Ali Bulaç

Size edilen vaad (kıyametin kopması gibi şeyler) muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kilamazsiniz.


Çeviri : Bekir Sadak

Size va'dolunan elbette gelecektir ve siz (gelecek olan kazayı engelleyip Allah'ı) âciz kılacak değilsin izdir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma günü) mutlaka gelecektir. Siz, onu engelleyemezsiniz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz size va’dedilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O'nu aciz kılamazsınız.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Size söz verilenler elbette yerine gelecektir ve onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Edip Yüksel

Size edilen va'd-ü vaîd muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Size yapılan tehdit, kesinlikle başınıza gelecektir; siz onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Size vaad edilenler muhakkak gelecektir, siz, onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Size va'dedilen akıbet kesinlikle yerine gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.


Çeviri : Gültekin Onan

Hakıykat, size (başınıza geleceği) va'd olunan şeyler elbette gelib çatacakdır. Siz, önüne geçebilecekler değilsiniz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki ne va'd olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz (ona) mâni' olacak kimseler değilsiniz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak size vaad olunan; yerine gelecektir. Siz, O'nu aciz kılacaklar değilsiniz.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki; size vaadedilen (vaadolunduğunuz) şey mutlaka gelecektir. Ve siz, aciz bırakacak değilsiniz (önleyemezsiniz).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Size vaat edilen, mutlaka (yerine) gelecektir. Siz O'nu aciz kılıcılar değilsiniz.


Çeviri : Kadri Çelik

Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma) mutlaka gelecektir ve siz ondan kaçamayacaksınız!


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, vaad olunduğunuz şey elbette gelecektir. Ve siz onu bertaraf edebilecek değilsinizdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Size yapılan vaat mutlaka gerçekleşecek ve siz onu engelleyemeyeceksiniz.


Çeviri : Şaban Piriş

Size vâd edilen şeyler mutlaka gelecektir, siz bunun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Size söylenen uyarı, muhakkak gelecektir, siz onu engelleyemezsiniz.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Size vaad edilen mutlaka gelecektir; onun önüne geçemezsiniz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk