6 / ENAM - 18

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

Orjinal

Ve huvel kâhiru fevka ıbâdihî, ve huvel hakîmul habîr(habîru).

1. ve huve : ve o
2. el kâhiru : kahhar, kahredici, yegâne gâlip
3. fevka : üstün
4. ıbâdi-hi : onun kulları, kulları
5. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi
6. el habîru : haberdar olan

Çeviri : Transliteral

Kulların üstünde tek tasarruf sahibidir o ve odur hüküm ve hikmet sahibi her şeyden haberdar olan.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde gerçek otorite sahibidir. Ve gerçekten O'dur, herşeyden haberdar olan ve her yaptığını yerli yerince yapan.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.


Çeviri : Adem Uğur

"HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kaahir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr.


Çeviri : Ahmed Hulusi

O kullarının üstünde her türlü kudret ve tasarrufa, otoriteye sahiptir. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

O kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır.


Çeviri : Ahmet Varol

O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.


Çeviri : Ali Bulaç

O, kullarının üstünde galibdir. O, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Zira kullarının üzerine otorite sahibi sadece O'dur. O, hikmet sahibidir; her şeyden haberdardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O, kullarinin ustunde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardir.


Çeviri : Bekir Sadak

O, kullan üstünde eşsiz üstünlüğe, sınırsız tasarrufa sahiptir; O, hikmetle tasarrufta bulunandır, (her şeyden) haberlidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

O, kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

O, kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

O, kullarına tam anlamıyla egemendir. O Bilgedir, Haber Alandır.


Çeviri : Edip Yüksel

Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kulları üzerinde kesin egemendir. O'nun yaptığı her şey yerindedir, O her şeyden haberdardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O kulları üzerinde kahredici olandır. O hüküm ve hikmet sahib olandır, haberdar olandır.


Çeviri : Gültekin Onan

O, kullarının üstünde (eşsiz) kahr (galebe ve tasarruf) saahibidir. O, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir, her şeyden hakkıyle haberdârdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O, kullarının üzerinde mutlak galibdir. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O; kullarının üstünde yegane mutasarrıftır. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.


Çeviri : İbni Kesir

O, kullarının üstünde kahhardır (yegâne gâlip), ve O, hakîmdir (hikmet sahibi), herşeyden haberdardır (habîrdir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O, kullarının üstünde yegâne egemendir ve O, hikmet sahibidir, haberdardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde otorite sahibidir ve yalnız Odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve O, kullarının üzerinde mutasarrıftır. Ve O hakîmdir, habîrdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O, kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kullarının üzerinde yegane galip O’dur. O, hakim ve haberdar olandır.


Çeviri : Şaban Piriş

O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

O, kullarının üstünde tam hâkimdir (onları istediği gibi yönetir), O herşeyi yerli yerince yapan, (herşeyi) haber alandır.


Çeviri : Süleyman Ateş

O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden de haberdardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk