6 / ENAM - 29

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

Orjinal

Ve kâlû in hiye illâ hayâtunâd dunyâ ve mâ nahnu bi meb’ûsîn(meb’ûsîne).

1. ve kâlû : ve dediler
2. in hiye : o ancak, sadece
3. illâ : ancak, sadece
4. hayatu-nâ : bizim hayatımız
5. ed dunyâ : dünya
6. ve mâ nahnu : ve biz değiliz
7. bi meb'ûsîne : beas edilecek (diriltilecek) olanlar

Çeviri : Transliteral

Ve dediler ki: Bu dünyâda yaşayışımızdan başka bir yaşama yok bize ve biz tekrar dirilmeyiz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İnançsızlardan bir kısmı dediler ki; bu dünyadaki hayatın ötesinde başka bir şey yoktur, öldükten sonra da dirilmeyeceğiz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da diriltilecek değiliz, demişlerdi.


Çeviri : Adem Uğur

Dediler ki: "Dünya hayatımızdan başkası yoktur! Yaşamımız devam etmeyecektir!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar:'Hayat, yalnızca yaşadığımız dünya hayatından ibarettir. Biz, bir daha diriltilecek değiliz' demişlerdi.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Şu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur ve biz yeniden diriltilecek değiliz' dediler.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz."


Çeviri : Ali Bulaç

(Dünyaya dönselerdi, eskisi gibi) yine şöyle diyeceklerdi: “- Bu, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur ve biz, bir daha dirilecek değiliz.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlar, “Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da dirilecek değiliz” demişlerdi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Hayat ancak bu dunyadakinden ibarettir, biz dirilecek degiliz» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

Dediler ki: Hayat, sırf dünya hayatımızdır, başka bir hayat yoktur ve biz bir daha diriltilip kaldırılacak da değiliz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ve onlar derler ki: “Bu dünyadaki hayatımızın ötesinde başka bir şey yoktur ve öldükten sonra da dirilmeyeceğiz!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Derler ki: “Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz.”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Hayat ancak bu dünyadakinden ibarettir, biz dirilecek değiliz' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da diriltilecek değiliz, demişlerdi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Bizim için sadece dünya hayatı vardır, diriltilecek değiliz“ diyorlardı.


Çeviri : Edip Yüksel

yine dönüb: «hayat, sırf Dünya hayatımızdan ibaret, biz bir daha dirilecek değiliz» diyeceklerdi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yine dönüp: «Hayat sadece dünya hayatımızdan ibaret; biz bir daha dirilecek değiliz.» diyeceklerdi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Dediler ki: «Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur, biz diriltilecek değiliz.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar «Hayat, sadece dünyadaki hayatımızdan ibarettir, bir daha diriltilecek değiliz» dediler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz."


Çeviri : Gültekin Onan

Dediler ki: (Bu) dünyâ hayâtımızdan başka bir hayat yokdur. Biz bir daha diriltilecekler değiliz».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve (bütün gördüklerine rağmen onları geri gönderseydik): 'Bu (hayat), ancak dünya hayâtımızdır; biz (öldükten sonra) diriltilecek kimseler de değiliz!' diyeceklerdi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve dediler ki: Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ve biz dirilecek değiliz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve bizim hayatımız, dünya (hayatından) başka bir şey değildir. Ve: “Biz beas edilecek (yeniden, tekrar diriltilecek) değiliz.” dediler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve bizler diriltilecekler değiliz” derler.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve bazı (inançsız)lar, "Bu dünyadaki hayatımızın ötesinde başka bir şey yoktur ve öldükten sonra dirilmeyeceğiz!" derler.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve dediler ki, «Bu bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur ve bizler bir daha dirilecek değiliz.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Halbuki onlar dünyada iken: “Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur, biz bir daha diriltilecek değiliz. ” demişlerdi.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. (Öldükten sonra) tekrar diriltilecek de değiliz, derlerdi.


Çeviri : Şaban Piriş

(28-29) Hayır! Öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek ve diyeceklerdi ki: "Hayat, sırf dünya hayatımızdan ibaret! Biz bir daha diriltilecek de değiliz!" Onlar, hiç şüphesiz yalancıdırlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Dediler ki: "dünyâ hayâtımızdan başka bir hayât yoktur. Biz diriltilecek değiliz."


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar dediler ki: «Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecekler değiliz.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bir de 'Bu dünyadaki hayatımızdan başka hayat yok; biz tekrar diriltilecek değiliz' demişlerdi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dediler ki: "Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Biz diriltilecek de değiliz."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk