6 / ENAM - 45

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû, vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

1. fe kutia : böylece kesildi, kurutuldu
2. dâbiru : ardı, gerisi
3. el kavmi : kavim, topluluk
4. ellezîne : ki onlar
5. zalemû : zulmettiler
6. ve el hamdu : ve hamd
7. li allâhi : Allah'a ait, Allah için
8. rabbi : Rab
9. el âlemîne : âlemler

Çeviri : Transliteral

Böylece de zulmeden kavmin kökü kesildi ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve sonunda, varlık sebebine aykırı davranan o toplumların ardı arkası kesildi. Bütün eksiksiz övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (Allah'ın verdiği nimete şükredecekleri yerde nankörlük ettiler, böylece kendilerine zulmettiler. Yüce Allah da yeryüzünü onların zulüm ve küfürlerinden temizlemek için onları helâk etti.)


Çeviri : Adem Uğur

Böylece (nefslerine) zulmeden topluluğun kökü kazındı! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Böylece baskıyı, zulmü, işkenceyi, isyanı, inkârı, haksızlığı, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engellemeyi alışkanlık haline getiren zâlim bir kavmin kökü kazındı, Yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah’a hamdolsun.


Çeviri : Ahmet Tekin

Böylece zulmeden topluluğun arkası kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.


Çeviri : Ahmet Varol

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.


Çeviri : Ali Bulaç

Böylece, O zulmeden kavmin kökü kesilmişti. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Böylece, zulmeden toplumun kökü kesildi. Övgü, âlemlerin Rabbi Allah'a aittir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun ki, zulmeden milletin koku boylece kesildi.


Çeviri : Bekir Sadak

Böylece zulmedenlerin ardı arkası kesildi. Âlemlerin Rabbine hamd olsun.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ve (sonunda), zulmeden (inkârda ve isyanda ısrar eden) o toplumların kökü kesildi. Bütün övgüler yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.


Çeviri : Diyanet İşleri

Zulmeden milletin kökü böylece kesildi. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Zulmeden topluluğun ardı böyle kesilir. Övgü, evrenlerin Efendisi ALLAH’a yaraşır.


Çeviri : Edip Yüksel

Artık o zulmedib duran kavmin kökü kesilmişti, hamdolsun Allaha o rabbülâlemîyne


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Artık o zulmedip duran kavmin kökü kesilmişti. Hamdolsun o alemlerin Rabbi olan Allah'a.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Böylece, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki, zalimler güruhunun arkası kesildi, soyu kurudu.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin rabbi olan Tanrı'yadır.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte bu suretle, zulm edenler güruhunun ardı arkası kesilmişdi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahındır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Böylece, zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd ise, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve böylece zulmedenler güruhunun kökü kesilmişti. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece zulmeden (zalim) kavmin arkası kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. (Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.)


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.


Çeviri : Kadri Çelik

ve (sonunda), zulüm işlemeye şartlanmış olan o toplumların son kalıntıları da yok olup gitti. Bütün övgüler yalnız Allaha mahsustur, bütün alemlerin Rabbine.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık o zulmeden kavmin kökü kesilmiş oldu. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve âlemlerin Rabbine hamdolsun ki, zalim toplumun arkası da kesilmişti.


Çeviri : Şaban Piriş

Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Böylece haksızlık eden milletin ardı kesildi. Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!


Çeviri : Süleyman Ateş

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Zulmeden kavmin arkası böylece kesilmiş oldu. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.


Çeviri : Ümit Şimşek

Böylece, zulme saplanan topluluğun kökü kesilmişti; hamt olsun âlemlerin Rabbi'ne!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk