6 / ENAM - 66

وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ

Orjinal

Ve kezzebe bihî kavmuke ve huvel hakk(hakku),kul lestu aleykum bi vekîl(vekîlin).

1. ve kezzebe : ve yalanladı
2. bi-hi : onunla
3. kavmu-ke : senin kavmin
4. ve huve : ve o
5. el hakku : hak, gerçek
6. kul : de, söyle
7. lestu : ben değilim
8. aleykum : size, sizi
9. bi vekîlin : bir vekil

Çeviri : Transliteral

Kavmin, Kur'ân'ı yalan saymada, halbuki o, gerçektir. De ki: Ben, sizi koruyucu değilim.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Tüm bu gerçekler ve Kur'ân, hak olarak ortadayken, senin toplumun bütün bunları yalanladı. De ki: “Ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: Ben size vekil (kefil) değilim.


Çeviri : Adem Uğur

Toplumun onu yalanladı; (oysa) "HÛ"; Hak'tır! De ki: "Ben sizin vekîliniz değilim (iman etmezseniz sonucuna katlanırsınız)!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kur’ân hak bir kitap olduğu, hakça bir düzen getirdiği halde, kavmin Kur’ân’ı yalanladı. Sen onlara:'Ben sizin adınıza Allah’a karşı savunmanızı yapamam. Allah adına da, sizin üzerinizde zor kullanamam.' de.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gerçek olduğu halde senin toplumun onu (Kur'an-ı kerim'i) inkar etti. De ki: 'Ben sizin üzerinize vekil değilim.' [6]


Çeviri : Ahmet Varol

Senin kavmin, O (Kur'an) hak iken onu yalanladı. De ki: "Ben, üzerinize bir vekil değilim."


Çeviri : Ali Bulaç

Kur’an hak olduğu halde, senin kavmin onu yalanladı. Onlara şöyle de: “- Ben, sizin üzerinize gönderilmiş vekil değilim.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kur'ân hak olduğu halde, kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben size vekil değilim.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Gercekten, senin milletin Kuran'i yalanladi. «Cezanizi ben verecek degilim» de.


Çeviri : Bekir Sadak

Kavmin Onu (Kur'ân'ı) yalan saydı. Halbuki O haktır. De ki: Üzerinize vekîl değilim, (benim görevim açık tebliğdir. Azâb ve mükâfat verme Allah'ın kudreti dahilindedir.)


Çeviri : Celal Yıldırım

O (Kur'an) hak olduğu halde, kavmin onu yalanladı. Onlara şöyle de: “Ben, sizin davranışınızdan sorumlu değilim.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O (Kur’an) hak olduğu hâlde, kavmin onu yalanladı. De ki


Çeviri : Diyanet İşleri

Gerçekten, senin milletin Kuran'ı yalanladı. 'Cezanızı ben verecek değilim' de.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: Ben size vekil (kefil) değilim.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gerçek olmasına rağmen senin halkın bunu yalanladı. De ki: “Ben üzerinizde gözetici değilim.”


Çeviri : Edip Yüksel

Bu böyle hakk iken kavmin buna yalan dedi, de ki üzerinize vekil değilim


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bu böyle gerçek iken, kavmin bu (Kur'an)'a yalan dediler. De ki: «Ben sizin vekiliniz değilim.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kavmin o (Kur'ân'ı) yalan saydı, halbuki o gerçektir . De ki: « Ben sizin vekiliniz değilim».


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kur'an gerçek olduğu halde, senin kavmin onu yalanladı. Onlara de ki; «Ben sizin (akıbetinizi yönlendirmekle yükümlü) vekiliniz değilim.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Senin kavmin, O (Kuran) hak iken onu yalanladı. De ki: "Ben üzerinize bir vekil değilim."


Çeviri : Gültekin Onan

O (Kur'an) hak iken kavmin onu yalan saydı. De ki: «Ben sizin üzerinize (gönderilmiş) bir vekîl değilim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki o (Kur’ân), hak olduğu hâlde kavmin onu yalanladı. De ki: 'Ben sizin üzerinize bir vekil değilim!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kavmin onu yalanladı. Halbuki o, haktır. De ki: Ben, sizin üzerinize vekil değilim.


Çeviri : İbni Kesir

Ve o hak olduğu halde, senin kavmin onu yalanladı. “Ben sizin üzerinize vekil değilim.” de.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Gerçekten senin kavmin hak olduğu halde onu (Kur'an'ı) yalanladı. “Ben sizin üzerinize vekil olmuş değilim” de.


Çeviri : Kadri Çelik

Oysa senin hitap ettiğin toplum, bütün bunların hakikat olduğu ortadayken, yine de bunları yalanlıyor. (O zaman) de ki, "Ben sizin davranışınızdan sorumlu değilim."


Çeviri : Muhammed Esed

Kavmin O'nu (Kur'an-ı kerîm'i) yalan saydı. Halbuki, o bir hakikattır. De ki: «Ben sizin üzerinize vekil olmuş değilim.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O (Kur'an) hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben sizin üzerinize vekil değilim. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

Senin toplumun da hak olmasına rağmen, onu yalanladı. “Ben, sizin üzerinize vekil değilim” de!


Çeviri : Şaban Piriş

(66-67) Bu, hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki: "Ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır; Siz de yakında öğrenirsiniz."


Çeviri : Suat Yıldırım

O, gerçek iken kavmin onu yalanladı. De ki: "Ben size vekil değilim!"


Çeviri : Süleyman Ateş

Senin kavmin, O (Kur'an), hak iken onu yalanladı. De ki: «Ben, üzerinize bir vekil değilim.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kavmin, hakkın tâ kendisi olduğu halde Kur'ân'ı da yalanladı. De ki: Ben sizden sorumlu bir vekil değilim.


Çeviri : Ümit Şimşek

O, hak olduğu halde senin toplumun onu yalanladı. De ki: "Ben size vekil değilim."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk