21 / ENBİYA - 100

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

Orjinal

Lehum fîhâ zefîrun ve hum fîhâ lâ yesmeûn(yesmeûne).

1. lehum : onlarındır, onlar için vardır
2. fî-hâ : orada
3. zefîrun : ızdıraplı inilti
4. ve hum : ve onlar
5. lâ yesmeûne : işitmezler (işitemezler)

Çeviri : Transliteral

Orada şiddetle inleyerek nefes alacak onlar ve onlar, orada hiçbir şey duymayacaklar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar orada, inim inim inleyecekler, azabın dehşeti ve şiddeti içinde adeta sağır kesilip teselli edici hiçbir şey de işitmeyeceklerdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada (hiçbir iyi haber) duymazlar.


Çeviri : Adem Uğur

Onlar için orada şiddetli - horultulu inleme vardır ve onlar orada (dünyadaki sağırlıklarının devamı olarak) işitmezler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Orada onlar inlerler, hiçbir şey de duymazlar, duyma organlarını kullanamazlar, hiçbir şeyden haberleri olmaz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlara orada şiddetli inlemeler vardır ve onlar orada duymazlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Orda kendileri için, 'kemikleri çatırdatan inlemeler' vardır. Onlar orda işitmezler de.


Çeviri : Ali Bulaç

Öyle ki, o putlara tapanların, orada iniltileri vardır, ve onlar orada hiç bir merhamet sesi duymazlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Cehennemde onlara inim inim inlemek düşer. Onlar orada hiçbir şey işitmezler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Orada onlara ah etmek vardir; birsey de isitemezler.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlara, orada ah, vah edip inlemek vardır ve orada bir şey de işitmiyeceklerdir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar için orada bir inleme ve soluma vardır! Ve onlar orada hiçbir şey duymayacaklardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onların orada derin bir iç çekişleri vardır! Onlar orada hiçbir şey işitmezler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Orada onlara ah etmek vardır; birşey de işitemezler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada (hiçbir iyi haber) duymazlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar için orada iç çekip inlemek vardır; hiçbir şey de işitemezler.


Çeviri : Edip Yüksel

Öyle ki onların orada bir zefîri var, bunlar da orada iken işitmiyecekler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onların orada öyle bir iç çekişleri var ki, tapılanlar orada oldukları halde işitmezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada (sağır olup) bir şey de işitemezler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar orada hırıltılı sesler çıkararak inleyeceklerdir ve kulakları hiçbir ses işitemeyecektir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Orda kendileri için 'kemikleri çatırdatan inlemeler' vardır. Onlar orda işitmezler de.


Çeviri : Gültekin Onan

Orada (hakları) inim inim inlemekdir onların (tapılanların). Bunlar orada da (sağır olub bir şey) duymayacaklardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onlar için orada inim inim inlemek vardır. Ve onlar orada (hiçbir şey)işitmezler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Orada inim inim inleyecekler ve bir şey de işitmeyeceklerdir.


Çeviri : İbni Kesir

Onlar, orada (ızdırap ile) inlerler. Ve onlar, orada (bir şey) işitmezler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onda onlara inim inim inlemek vardır ve onlar onda işitemezler de.


Çeviri : Kadri Çelik

Orada onların payına ah edip inlemek düşecek; ve orada (başka) bir şey işitmeyecekler.


Çeviri : Muhammed Esed

Onlar için orada gayet şiddetli bir nefes alma vardır ve onlar orada (hiçbir şey) işitemezler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onların orada bir nefes vermeleri var ki! Bir şey de işitmeyeceklerdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Orada inim inim inleyecekler ve hiçbir şey işitmeyeceklerdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haber de işitmeyeceklerdir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlar için bir inleme ve soluma vardır! Ve onlar orada (azâbın dehşeti içinde hiçbir şey) işitmezler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Orda kendileri için, 'kemikleri çatırdatan inlemeler' vardır. Onlar orda işitmezler de.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Orada onlar için dehşetli bir inleyiş vardır; başka birşey de işitmezler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onlar için orada derin bir iç çekiş var. Ve onlar orada hiçbir şey işitmezler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk