21 / ENBİYA - 102

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ

Orjinal

Lâ yesme’ûne hasîsehâ, ve hum fî meştehet enfusuhum hâlidûn(hâlidûne).

1. lâ yesmeûne : işitmezler (işitemezler)
2. hasîse-hâ : onun uğultusu
3. ve hum : ve onlar
4. : içinde, vardır
5. meştehet (mâ iştehet) : istenen (arzu edilen) şey
6. enfusu-hum : kendilerini, canlarını
7. hâlidûne : ebedî, sonsuz, devamlı kalacak olanlar

Çeviri : Transliteral

Orasının en hafif bir sesini bilmez duymaz onlar ve canlarının dilediği, arzuladığı şeylerin içinde ebedîdir onlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar cehennemin uğultusunu da duymazlar, cennette canlarının arzu ettiği şeyler arasında, temelli yaşayıp gidecekler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar.


Çeviri : Adem Uğur

Onun (cehennemin) gümbürtüsünü işitmezler. . . Nefslerinin arzu ettiği her şey içinde sonsuza dek yaşarlar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Bunlar, canlarının çektiği, istedikleri nimetler içinde ebedî yaşarlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onun uğultusunu duymazlar ve onlar canlarının çektiği şeyler içinde sonsuzdurlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Onun uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Cehennemden uzaklaştırılan o cennetlikler, cehennemin hışıltısını bile duymazlar ve bunlar canlarının istediği şeyler (çeşitli nimetler) içinde ebedi olarak kalıcıdırlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlar, cehennemin uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde çok uzun süreli kalırlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Cehennemin ugultusunu duymazlar. Canlarinin istedigi seyler icinde temelli kalirlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Cehennem uğultusunu da duymazlar ve onlar canlarının çektiği nîmetler içinde ebedîdirler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar onun (cehennemin) hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde (orada) ebedî olarak kalırlar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedî olarak kalırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Cehennemin uğultusunu duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onun uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği şeyler içinde ebedi kalırlar.


Çeviri : Edip Yüksel

ve bunlar canlarının istediğinde muhalled kalacaklardır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onun uğultusunu bile duymazlar. Bunlar canlarının istediği şeyler içinde sonsuza dek kalacaklardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bunlar onun (cehennemin) uğultusunu bile duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar cehennem ateşinin uğultusunu duymazlar ve ebedi olarak canlarının çektiği nimetler içinde kalırlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onun uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Bunlar gönüllerinin dilediği (ni'metler) içinde ebedî (yaşamlarken onun (cehennemin) gizli sesini bile duymazlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(O mü’minler) onun (o Cehennemin çok uzak mesâfelerden bile işitilen)uğultusunu duymazlar. Ve onlar canlarının çektiği şeyler (hesabsız ni'metler) içinde ebedî olarak kalıcıdırlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Onun (cehennemin) uğultusunu işitmezler. Ve onlar, istedikleri şeyler içinde ebedî kalacak olanlardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onun (cehennemin) uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcılardır.


Çeviri : Kadri Çelik

onlar (cehennemin) soluğunu (bile) işitmeyecekler ve canlarının arzu edegeldiği şeyler arasında sonsuza kadar yaşayıp gidecekler.


Çeviri : Muhammed Esed

Onun hışıltısını bile duymazlar ve onlar nefislerinin hoşlandığı şeyler içinde daima kalacak kimselerdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedî kalacaklardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının arzu ettiği şeyler içinde ebedi kalırlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedî kalacaklardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onun uğultusunu duymazlar. Ve canlarının çektiği (ni'metler) içinde ebedi kalırlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onun uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onun hışırtısını bile işitmezler. Onlar, canlarının çektiği nimetler içinde ebediyen kalacaklardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onun uğultusunu duymazlar. Onlar, gönüllerinin istediği şeyler içinde sürekli yaşayacaklardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk