21 / ENBİYA - 11

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ

Orjinal

Ve kem kasamnâ min karyetin kânet zâlimeten ve enşe’nâ ba’dehâ kavmen âharîn(âharîne).

1. ve kem : ve kaç, kaç tane, nice
2. kasam-nâ : biz kırdık döktük, yok ettik
3. min karyetin : bir yeri, bir ülkeyi
4. kânet : oldu, olmuştur
5. zâlimeten : zalim olan, zulmeden
6. ve enşe'nâ : ve inşa ettik, yarattık
7. ba'de-hâ : onun bazısını
8. kavmen : kavim, topluluk
9. âharîne : başkaları

Çeviri : Transliteral

Zulmeden nice şehirleri helâk ettik de ondan sonra diğer toplulukları yarattık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hem bilmiyor musunuz ki, biz yaratılış gayesine aykırı davranan, nice toplumları kırıp geçirdik de, onların yerine başka toplumlar meydana getirdik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik; arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik.


Çeviri : Adem Uğur

Zâlim olan nice bölgeyi kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka halklar inşa ettik.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz, halkı zâlim, âsi, kâfir, duyarsız, temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra başka milletler var ettik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz zalim olan nice kenti helak ettik ve onlardan sonra başka kavimler var ettik.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz, zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik ve bunun ardından bir başka kavmi meydana getirdik.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz, kâfir olan nice memleket halkını kırıp geçirdik ve bunların helâkinden sonra da, başkalarını bir kavim olarak yarattık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz, halkı zulüm yapan nice ülkeleri yerle bir ettik. Ondan sonra yerlerine başka topluluklar vücuda getirdik.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Halki zalim olan nice kasabalari kirip gecirdik ve onlardan sonra baska milletler varettik.


Çeviri : Bekir Sadak

Zâlim olan nice kasaba halkını kırıp geçirdik de onlardan sonra başka bir kavim yaratıp oluşturduk.


Çeviri : Celal Yıldırım

Biz, zulmeden nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra da başka toplumlar yarattık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz zulmetmekte olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik.


Çeviri : Diyanet İşleri

Halkı zalim olan nice kasabaları kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka milletler varettik.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik; arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Nice ülkeleri, haksızlık etmelerinden ötürü kırıp geçirdik ve ardlarından başka toplumlar varettik.


Çeviri : Edip Yüksel

Halbuki biz zulmetmekte olan nice memleket kırdık geçirdik ve arkasından diğerlerini başka bir kavm olarak neşet ettirdik


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Oysa Biz zulmetmekte olan nice memleket halkını kırıp geçirdik , arkasından da diğerlerini başka bir topluluk olarak meydana getirdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka milletler var ettik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Halkları zalim olan nice şehri kırıp geçirdik de arkasından başka halklar ortaya çıkardık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz, zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik ve bunun ardından bir başka kavmi meydana getirdik.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz (küfür ve) zulmeden nice memleketi kırıb geçirdik, sonra ardından da diğer kavm (ler) i yaratdık.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki (halkı) zâlim olan nice şehirleri kırıp geçirdik; onlardan sonra da başka kavimler meydana getirdik.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Biz, zulmeden nice kasabayı kırıp geçirdik. Ve onlardan sonra başka bir kavmi var ettik.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Biz, zalim olan nice ülkeleri kırdık (döktük, yok ettik). Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik (yarattık).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz, zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik ve bunun ardından bir başka kavmi meydana getirdik.


Çeviri : Kadri Çelik

Hem (bilmiyor musunuz ki) Biz, zulümde ısrar eden nice toplumları kırıp geçirdik de onların yerine başka toplumlar meydana getirdik!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve halbuki, biz nice zulmeden beldeyi helâk ettik ve onlardan sonra başka başka birer kavim vücuda getirdik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Zâlim olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra da başka bir topluluk var ettik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz zalim olan nice ülkeleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra, başka bir toplum var ettik.


Çeviri : Şaban Piriş

Zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık, onlardan sonra da başka toplumlar yarattık.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Halkı) zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka bir topluluk getirdik.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz, zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik ve bunun ardından bir başka kavmi meydana getirdik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Zulmeden nice beldeyi Biz kırıp geçirdik; sonra da yerlerine başka kavimler getirdik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Zulmetmiş nice kenti/medeniyeti biz kırıp geçirdik ve arkalarından başka bir topluluk oluşturduk.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk