21 / ENBİYA - 111

وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Orjinal

Ve in edrî leallehu fitnetun lekum ve metâun ilâ hîn(hînin).

1. ve in edrî : ve eğer bilseydim (bilmiyorum)
2. lealle-hu : umulur ki o, böylece o
3. fitnetun : bir fitne, bir imtihan
4. lekum : sizin için, size
5. ve metâun : ve meta, geçinme, maişetini temin etme,
6. ilâ hînin : belli bir süreye kadar

Çeviri : Transliteral

Ve bildirdiğim, sizi bir sınama ve bir zamana dek geçindirme de olabilir, onu da bilmem ben.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bilmiyorum belki de, azabın ertelenmesi sizi denemek içindir veya Allah'ın acımasından dolayı yapılmış bir geciktirilmedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bilmiyorum, belki de o (azabın ertelenmesi), sizi denemek ve bir zamana kadar sizi (imkânlardan) faydalandırmak içindir.


Çeviri : Adem Uğur

"Bilmiyorum, belki de süre tanınması sizin için bir denemedir (kendinizin ne olduğunu bizzat yaşayıp görmeniz için) ve sınırlı bir yararlanmadır. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Belki cezanın tehiri sizin için ağır bir imtihan sebebidir, belki de bir vakte kadar daha dünya nimetlerinden faydalanmadır, bir mühlettir, bilmiyorum.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Bilemem, belki bu [14] sizin için bir imtihan ve belli bir süreye kadar bir yararlandırmadır.'


Çeviri : Ahmet Varol

"Bilemem; belki bu (sürenin açıklanmaması), sizin için bir (fitne) denemedir, (belki de) belli bir vakte kadar yararlanma (meta)dır."


Çeviri : Ali Bulaç

Bilmem, belki bu ceza vaadinin uzaması, sizin için bir belâdır ve bir zamana kadar faydalanmadır.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Bilmem, belki de o azabın ertelenmesi, sizi sınamak ve bir süreye kadar yaşatmak içindir.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«ilmem; belki bu gecikme sizi denemek ve bir sureye kadar gecindirmek icindir.»


Çeviri : Bekir Sadak

Bu (tehdîd edilen şeyin) geciktirilmesi sizin için bir sınav ve belki bir süreye kadar geçindirmek için midir bilmiyorum.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Bilmiyorum! Belki bu (hesap gününün gecikmesi) sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Bilmem! Belki bu (mühlet) sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır.”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Bilmem; belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bilmiyorum, belki de o (azabın ertelenmesi), sizi denemek ve bir zamana kadar sizi (imkânlardan) faydalandırmak içindir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Hiç bilmiyorum; belki sizin için bir test ve belli bir süreye kadar bir hoşlanma vesilesi olur.”


Çeviri : Edip Yüksel

Ve bilmem belki bu (mühlet) sizin için bir imtihan ve vakta kadar bir istifadedir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bilmem belki bu (gecikme) sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar faydalanmak içindir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bilmem belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bilemem; belki de azabınızın ertelenmesi sizin sınavdan geçirilmeniz ve belirli bir sürenin sonuna kadar dünya nimetlerinden yararlandırılmanız içindir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Bilemem belki bu (sürenin açıklanmaması), sizin için bir (fitne) denemedir, (belki de) belli bir vakte kadar yararlanma (meta)dır."


Çeviri : Gültekin Onan

«Ben bilmem. Belki bu (mühlet) sizin için bir imtihandır, bir zamana kadar bir fâidelenmedir, (bir geçinmedir)».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Bilmem, belki de bu (azâbın te’hîr edilmesi), sizin için bir imtihan ve bir zamâna kadar bir faydalanmadır.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bilmem. Belki bu, sizin için bir deneme ve bir süreye kadar yararlanmadır.


Çeviri : İbni Kesir

Eğer bilsem (bilmiyorum), belki de o (erteleme), sizin için bir imtihandır. Ve belli bir zamana kadar bir meta (faydalanma)dır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Bilemem; belki bu (azabın ertelenmesi), sizin için bir sınamadır ve belli bir vakte kadar yararlanmadır.”


Çeviri : Kadri Çelik

Ve (bana gelince, Hesap Günü'ndeki) bu (gecikmenin) sizin için bir sınama mı, yoksa bir süreye kadar (merhameten yapılmış) bir erteleme mi olduğunu ben bilemem."


Çeviri : Muhammed Esed

«Ve ben bilmem, belki o (mühlet verilmesi) sizin için bir imtihandır ve bir müddete kadar bir istifadedir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bilmiyorum, belki de bu (azabın ertelenmesi) sizi denemek ve bir süreye kadar sizi yaşatıp barındırmak içindir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bilemem, belki bu sizi denemek ve bir süreye kadar faydalandırmak içindir.


Çeviri : Şaban Piriş

"Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Bilmem belki de o (azâbın ertelenmesi) sizi denemek ve bir süreye kadar yaşatmak içindir"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Bilemem; belki bu (sürenin açıklanmaması), sizin için bir (fitne) denemedir, (belki de) belli bir vakte kadar yararlanma (meta)dır.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Size verilen mühlet bir sınama mı, yoksa belirli bir zamana kadar size tanınmış bir fırsat mı; onu da bilmiyorum.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bilmiyorum, belki de o, sizin için bir fitnedir. Belirli bir süreye kadar bir nimetlendirmedir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk