21 / ENBİYA - 16

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ

Orjinal

Ve mâ halaknes semâe vel arda ve mâ beynehumâ lâıbîn(lâıbîne).

1. ve mâ halakna : ve biz yaratmadık
2. es semâe : semâ, gökyüzü
3. ve el arda : ve arz, yeryüzü
4. ve mâ : ve şey
5. beyne-humâ : onların ikisinin arası
6. lâıbîne : oyun (eğlence)

Çeviri : Transliteral

Ve biz, göğü, yeryüzünü ve ikisinin arasında olanları, bir eğlence diye yaratmadık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bir de şunu iyi bilin ki gökleri ve yeri, bu ikisi arasında var olan herşeyi amaçsız, anlamsız bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.


Çeviri : Adem Uğur

Semâyı, arzı ve aralarındakileri oyuncak olarak halketmedik (çok büyük işlevleri vardır)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz gökleri ve yeri, ikisinin arasındaki varlıkları ve imkânları, oyun oynarken, eğlence sonucu, sebepsiz, hikmetsiz yaratmadık.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz, gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında var olan hiçbir şeyi, bir oyun olarak yaratmadık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Biz gokleri, yeri ve ikisinin arasindakileri oyun olsun diye yaratmadik.


Çeviri : Bekir Sadak

Biz, göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyuncak olarak yaratmadık.


Çeviri : Celal Yıldırım

Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Diyanet İşleri

Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göğü, yeri ve aralarındakileri oyun oynamak için yaratmadık.


Çeviri : Edip Yüksel

Biz o Göğü ve Yeri oyunculuk etmek üzere yaratmadık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Biz, göğü, yeri ve arasındakileri oyunculuk etmek üzere yaratmadık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları oyun olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz göğü de, yeri de, ikisinin arasında bulunan şeyleri de oyuncular (ın işi) olarak yaratmadık.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hâlbuki (biz), göğü, yeri ve bunların arasında bulunanları, oyuncular(ın işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Biz; göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.


Çeviri : İbni Kesir

Biz; yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun (eğlence) olsun diye yaratmadık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Biz, göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları oynaşanlar (ve eğlenenler) olarak yaratmadık.


Çeviri : Kadri Çelik

Bir de, (şunu bilin ki,) gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan hiçbir şeyi bir oyun, bir eğlence olarak yaratmadık;


Çeviri : Muhammed Esed

Ve göğü ve yeri ve bunların aralarında olanları, oyuncular olarak yaratmadık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Ömer Öngüt

Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Şaban Piriş

Elbette Biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz göğü, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlence için yaratmadık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun oynamak için yaratmadık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz, gökleri de yeri de bunlar arasındakileri de eğlenip eğlendirelim diye yaratmadık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk