21 / ENBİYA - 27

لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ

Orjinal

Lâ yesbikûnehu bil kavli ve hum bi emrihî ya’melûn(ya’melûne).

1. lâ yesbikûne-hu : onun (önüne) geçmezler
2. bi el kavli : sözü
3. ve hum : ve onlar
4. bi emri-hî : onun emri
5. ya'melûne : yapıyorlar

Çeviri : Transliteral

Onların sözleri, hep onun emrine uygundur ve onlar, dâimâ onun emrini yerine getirirler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O melekler sözle bile olsa, O'nun önüne geçmezler ve ancak O'nun buyruğuyla hareket ederler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.


Çeviri : Adem Uğur

Sözleri, O'nun hükmü önüne geçmez! Onlar, O'nun hükmünü uygular.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar Allah’ın sözünü kesmeden, edeple dinlerler, konuşmazlar. Hep O’nun planına, O’nun koyduğu düzene göre hareket ederler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar sözle (de olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle hareket ederler.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yapıp etmektedirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Melekler, Allah’ın sözünün önüne geçmezler, hep onun emriyle hareket ederler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah'tan önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'tan once soz soyleyemezler; ancak O'nun emri uzerine is islerler.


Çeviri : Bekir Sadak

Sözleriyle O'nun önüne geçmezler ve ancak O'nun buyruğuyla amel ederler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar, O'ndan önce (Allah kendilerine konuşma hakkı vermeden) söz söylemezler ve hep O'nun emriyle iş görürler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar Allah’tan önce söz söylemezler ve hep O’nun emriyle iş görürler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'tan önce söz söyleyemezler; ancak O'nun emri üzerine iş işlerler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar O’ndan önce söz söylemezler; O’nun emirlerini ise titizlikle uygularlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Onun sözünün önüne geçmezler hep onun emriyle hareket ederler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle hareket ederler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle hareket ederler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar Allah'dan önce söz söylemezler ve ne yaparlarsa sırf O'nun emri ile yaparlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun buyruğuyla yapıp etmektedirler.


Çeviri : Gültekin Onan

Bunlar söz (leriy) le asla Onun önüne geçemezler. (Bil'akis) bunlar Onun emriyle hareket ederler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(O melekler) söz ile O’nun önüne geçmezler (kendiliklerinden söylemezler) ve onlar ancak O’nun emriyle iş yaparlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlar, sözle asla O'nun önüne geçemezler. Ancak O'nun emriyle hareket ederler.


Çeviri : İbni Kesir

Onlar, söz ile O’nun (Allah’ın önüne) geçmezler. Ve onlar, O’nun (Allah’ın) emriyle amel ederler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yapıp etmektedirler.


Çeviri : Kadri Çelik

Sözkonusu kimseler, O kendileriyle konuşmadan asla konuşmazlar; ve ancak O'nun buyruğuyla edip eylerler.


Çeviri : Muhammed Esed

Onlar, söz ile O'na tekaddüm etmiş olmazlar ve onlar O'nun emriyle amelde bulunurlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O'ndan önce söz söylemezler ve yalnız O'nun emriyle hareket ederler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sözleriyle onun önüne geçmezler ve yalnız O’nun emriyle iş yaparlar.


Çeviri : Şaban Piriş

O, kendilerine sormadıkça hiç bir söz söylemezler, sadece O’nun emirlerini yerine getirirler.


Çeviri : Suat Yıldırım

O'ndan önce söz söylemezler ve onlar, O'nun buyruğunu yaparlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yapıp etmektedirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar Allah buyurmadan söz söylemezler; ancak Onun emriyle hareket ederler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onlar O'nun sözünün önüne geçmezler; onlar yalnız O'nun emriyle iş yaparlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk