21 / ENBİYA - 29

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ

Orjinal

Ve men yekul minhum innî ilâhun min dûnihî fe zâlike neczîhi cehennem(cehenneme), kezâlike neczîz zâlimîn(zâlimîne).

1. ve men : ve kim
2. yekul : derse
3. min-hum : onlardan
4. in-nî : muhakkak ki ben
5. ilâhun : ilâh
6. min dûni-hî : ondan başka
7. fe zâlike : işte o zaman
8. neczî-hi : onu cezalandırırız
9. cehenneme : cehennem
10. kezâlike : işte böylece, bunun gibi
11. neczî : cezalandırırız
12. ez zâlimîne : zalimler

Çeviri : Transliteral

Onlardan kim, ben de ondan ayrı bir mâbûdum derse onu cehennemle cezâlandırırız; zâlimleri böyle cezâlandırırız biz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlardan her kim ki: “Gerçekten ben O'nun dışında bir ilahım” diyecek olsa, biz onu cehennemle cezalandırırız. Yaratılış gayesi dışında hareket edenleri, biz böyle cezalandırmaktayız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlardan her kim: "Tanrı O değil, benim!" derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz!


Çeviri : Adem Uğur

Onlardan kim: "Ben, O'nun dûnunda bir tanrıyım" derse; ona, bunun sonucunu cehennem olarak yaşatırız! İşte zalimlere sonucunu böyle yaşatırız.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İçlerinden biri, faraza:'Onun ötesinde ben de ilâhım' derse biz onu cehennemle cezalandırırız. Şirkte, inkârda, isyanda ısrar eden zâlimleri biz böyle cezalandırırız.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlardan kim: 'Ben O'ndan ayrı bir ilahım' derse onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlardan her kim: "Gerçekten ben, O'nun dışında bir ilahım" diyecek olsa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız.


Çeviri : Ali Bulaç

İçlerinden kim: “- Ben, O’ndan başka bir ilâhım.” derse, biz ona cehennemi ceza olarak veririz. Zalimleri, biz böyle cezanlandırırız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlardan kim: “Allah'tan başka ben de bir tanrıyım” derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zâlimlerin cezasını böyle veririz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bunlar icinde kim «Ben, Allah'tan baska bir tanriyim» derse, iste onu cehennemle cezalandiririz. Zulmedenlerin cezasini boyle veririz. *


Çeviri : Bekir Sadak

Onlardan kim, «ben Allah'tan başka bir tanrıyım» derse, işte onu Cehennem ile cezalandırırız. Zulmedenleri de işte böylece cezalandırırız.


Çeviri : Celal Yıldırım

İçlerinden her kim, “Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilâhım” derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İçlerinden her kim, “Allah’tan başka ben de şüphesiz bir ilâhım” derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bunlar içinde kim 'Ben, Allah'tan başka bir tanrıyım' derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zulmedenlerin cezasını böyle veririz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlardan her kim: «Tanrı O değil, benim!» derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlardan kim, “Ben O’nun yanında bir tanrıyım“ derse onu cehennemle cezalandırırız; zalimleri biz böyle ödüllendiririz.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve içlerinden her kim ben ondan başka bir ilâhım derse biz ona Cehennemi ceza veririz, zalimleri biz böyle cezalandırırız


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İçlerinden her kim: «Ben O'ndan başka ilahım!» derse, Biz ona cehennemi ceza olarak veririz; zalimleri Biz böyle cezalandırırız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İçlerinden kim: «Ben, O'ndan başka bir ilâhım» derse, biz ona cehennemi ceza olarak veririz. Zalimleri biz böyle cezalandırırız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer onlardan biri «Ben Allah'ın dışında ilahım» derse onu cehennem ile cezalandırırız. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlardan her kim: "Gerçekten ben, O'nun dışında bir tanrıyım" diyecek olsa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırırız.


Çeviri : Gültekin Onan

Bunlardan kim «Tanrı O değil, ben im» derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz o zaalimleri de böylece cezalandıracağız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onlardan her kim: 'Doğrusu ben, O’ndan başka bir ilâhım!' derse, (biz) onu da Cehennemle cezâlandırırız. İşte zâlimleri böyle cezâlandırırız.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bunlardan kim: Tanrı O değil de benim derse; onu derhal cehennemle cezalandırırız. Biz, zalimlerin cezasını böyle veririz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onlardan kim: “Muhakkak ki ben, O’ndan başka bir ilâhım.” derse, işte o zaman onu cehennem ile cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlardan her kim, “Gerçekten ben O'nun dışında bir ilahım” diyecek olursa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırmaktayız.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve eğer onlardan biri: "O'nun gibi ben de bir tanrıyım" diyecek olsaydı mutlaka onu cehennemle cezalandırırdık: (çünkü) zalimleri biz böyle cezalandırırız.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve onlardan her kimi, «Şüphe yok ki ben O'ndan başka bir ilâhım,» derse onu cehennem ile cezalandırırız. İşte zalimleri böylece cezalandıracağız.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlardan her kim: “Ben de Allah'tan başka bir ilâhım. ” derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zâlimleri böyle cezalandırırız.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlardan kim: -Allah’tan başka ben de ilahım! derse, Onu cehennemle cezalandırırız. İşte zalimleri böyle cezalandırırız.


Çeviri : Şaban Piriş

Onlardan kim çıkıp da "O’nun yanı sıra ben de İlahım!" diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte Biz zalimleri böyle cezalandırırız.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlardan her kim: "Ben O'ndan başka bir tanrıyım!" derse onu cehennemle cezâlandırırız. Biz zâlimleri böyle cezâlandırırız.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlardan her kim ki: «Gerçekten ben, O'nun dışında bir ilahım» diyecek olsa, bu durumda biz onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri biz böyle cezalandırmaktayız.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlardan kim kalkıp da 'Allah'ın yanı sıra ben de bir tanrıyım' diyecek olursa, cezasını Cehennemle veririz. Zalimleri Biz böyle cezalandırıyoruz.


Çeviri : Ümit Şimşek

İçlerinden her kim, "Ben O'nun dışında bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız biz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk