21 / ENBİYA - 59

قَالُوا۟ مَن فَعَلَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

Orjinal

Kâlû men feale hâzâ bi âlihetinâ innehu le minez zâlimîn(zâlimîne).

1. kâlû : dediler
2. men : kimse, kişi
3. feale : yaptı
4. hâzâ : bu
5. bi âliheti-nâ : bizim ilâhlarımıza
6. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
7. le min ez zâlimîne : elbette, gerçekten zalimlerden

Çeviri : Transliteral

Mâbutlarımıza kim yaptı bu işi dediler, şüphe yok ki o gerçekten de zâlimlerden.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar dönüp puthanede olanları görünce: “Bunları putlarımıza kim yaptı?” diye sordular. “Her kimse, O'nun haksızca iş yapan biri olduğunda kuşku yok!” dediler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir, dediler.


Çeviri : Adem Uğur

Dediler ki: "Bunu tanrılarımıza kim yaptı ise, muhakkak ki o zâlimlerdendir. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar:'Tanrılarımıza bunu kim yaptı. Kesinlikle o zâlimlerden, saygısızlardan biridir' dediler.


Çeviri : Ahmet Tekin

'İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir' dediler.


Çeviri : Ahmet Varol

"Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.


Çeviri : Ali Bulaç

(Kâfirler bayram yerinden döndükleri zaman) dediler ki: “- Bunu, bizim İlâhlarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Putperestler, “Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zâlimlerden biridir” dediler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Milleti: «Tanrilarimiza bunu kim yapti? Dogrusu o zalimlerden biridir» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

İlâhlarımıza bu işi kim yaptı? O elbette zâlimlerdendir, dediler.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Onlar dönünce:) “Kim yaptı bunu ilahlarımıza? (Her kimse) muhakkak o zalimlerden biridir!” dediler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar, “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir” dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Milleti: 'Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir, dediler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!“ dediler.


Çeviri : Edip Yüksel

Bunu bizim ilâhlarımıza kim yapmış? Her halde o zalimlerden biri dediler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

«Bunu bizim tanrılarımıza kim yapmış? Muhakkak o zalimlerden biridir,» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Kavmi) «Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir.» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Soydaşları «Bu işi ilahlarımıza kim yaptı? Kim yaptı ise o gerçekten bir zalimdir» dediler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Bizim tanrılarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.


Çeviri : Gültekin Onan

Dediler: «Bunu bizim Tanrılarımıza kim yapdı? Her halde o, zaalimlerden biri (olacak)».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlar döndükleri zaman:) 'Bunu ilâhlarımıza kim yaptı? Hiç şübhesiz o, zâlimlerden biridir' dediler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir, dediler.


Çeviri : İbni Kesir

“Bizim ilâhlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o, gerçekten zalimlerdendir.” dediler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir” dediler.


Çeviri : Kadri Çelik

(Dönüp de olanları görünce:) "Kim yaptı bunu tanrılarımıza?" diye sordular, "Her kimse, o'nun çok zalim biri olduğundan kuşku yok!"


Çeviri : Muhammed Esed

Dediler ki: «İlâhlarımıza bunu kim yaptı ise şüphe yok ki, O zalimlerdendir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dediler ki: “Bunu ilâhlarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zâlimlerden biridir. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

-İlahlarımıza bunu kim yaptı? Elbette o zalim biridir, dediler.


Çeviri : Şaban Piriş

Dönüp de olanları görünce dediler ki: "Kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki!"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Döndükleri zaman): "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zâlimlerden biridir." dediler.


Çeviri : Süleyman Ateş

«Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir» dediler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Tanrılarımıza bunu yapan kim?' dediler. 'Hiç şüphesiz o zalimlerdendir.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Dediler: "Tanrılarımıza bunu yapan kesinlikle zalimlerdendir."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk