21 / ENBİYA - 60

قَالُوا۟ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبْرَٰهِيمُ

Orjinal

Kâlû semi’nâ feten yezkuruhum yukâlu lehû ibrâhîm(ibrâhîmu).

1. kâlû : dediler
2. semi'nâ : işittik
3. feten : genç, delikanlı
4. yezkuru-hum : onları zikrediyor
5. yukâlu : deniliyor
6. lehu : ona ait, onun
7. ibrâhîmu : İbrâhîm

Çeviri : Transliteral

Bir genç duymuştuk dediler, İbrâhim deniyordu adına, onlardan bahsediyordu.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İçlerinden bazıları: “İbrahim denen bir gencin, o tanrıları diline doladığını işitmiştik” dediler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Bir kısmı:) Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş, dediler.


Çeviri : Adem Uğur

Dediler ki: "Bunlar hakkında konuşan (geçersiz olduklarından söz eden) İbrahim diye bir genç işitmiştik. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bazıları:'İbrâhim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk' dediler.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duyduk' dediler.


Çeviri : Ahmet Varol

"Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler.


Çeviri : Ali Bulaç

(Yine kâfirlerden bir takımı) dediler: “- İşittik ki, bir delikanlı bunları kötülüyor, kendisine İbrâhîm deniyormuş.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bazıları, “Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrâhim denilirmiş” dediler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(60-61) Bazilari: «Ibrahim denen bir gencin onlari diline doladigini duymustuk» deyince, «O halde bunlarin sahidlik edebilmeleri icin onu halkin gozu onune getirin» dediler.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlardan bir kısmı, «İbrahim denen bir gene bunları diline dolayıp duruyordu» dediler.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Bir kısmı:) “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(İçlerinden bazıları), “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri

(60-61) Bazıları: 'İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk' deyince, 'O halde bunların şahidlik edebilmeleri için onu halkın gözü önüne getirin' dediler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Bir kısmı:) Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş, dediler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş“ dediler.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir delikanlı işittik bunları anıyor adına İbrahim deniyormuş dediler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(Aralarında): «İbrahim adında bir delikanlının, bunlara dil uzattığını duymuştuk;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Bazıları) «İbrahim denen bir gencin, onları diline doladığını duymuştuk» dediler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Duyduğumuza göre 'İbrahim adında bir delikanlı bu ilahlarımıza dil uzatıyordu' dediler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler.


Çeviri : Gültekin Onan

Dediler: «İşitdik ki kendisine Ibrâhîm denilen bir gene bunları diline doluyordu».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Bazıları:) 'Onları diline dolayan bir genç işittik; kendisine İbrâhîm deniyormuş' dediler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dediler ki: Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duymuştuk.


Çeviri : İbni Kesir

“Ona (kendisine), İbrâhîm denen gencin, onları zikrettiğini (putlardan bahsettiğini) işittik.” dediler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Kendisine İbrahim denilen bir gencin, bunları diline doladığını işittik” dediler.


Çeviri : Kadri Çelik

İçlerinden bazıları: "İbrahim denen bir gencin o (tanrı)ları diline doladığını işitmiştik" dediler.


Çeviri : Muhammed Esed

Dediler ki: «Kendisine İbrahim denilen bir genci işittik ki, onları anıp duruyormuş.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dediler ki: “Bunları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

-İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk, dediler.


Çeviri : Şaban Piriş

İçlerinden bazıları: "Sahi! İbrâhim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Onları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrâhim deniliyormuş," dediler.


Çeviri : Süleyman Ateş

«Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik» dediler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Dediler ki: 'İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını işitmiştik.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Dediler: "Onları diline dolayan bir genç duymuştuk. Kendisine 'İbrahim' deniyor."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk