21 / ENBİYA - 71

وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

Ve necceynâhu ve lûtan ilel ardılletî bâraknâ fîhâ lil âlemîn(âlemîne).

1. ve necceynâ-hu : ve biz onu kurtardık
2. ve lûtan : ve Lut (A.S)
3. ilâ el ardı : arza, dünyaya
4. elletî : ki o
5. bârak-nâ : bereketlendirdik
6. fî-hâ : orada
7. li el âlemîne : âlemler için

Çeviri : Transliteral

Onu da, Lût'u da kurtarıp âlemlere kutlu ettiğimiz yere ulaştırdık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve biz O'nu da, kardeşinin oğlu Lût'u da gelecek bütün çağlar için kutlu kıldığımız ülkeye ulaştırdık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz, onu ve Lût'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.


Çeviri : Adem Uğur

Biz Onu (İbrahim'i) da Lût'u da, insanlar için bereketlendirdiğimiz o bölgeye eriştirip, kurtardık.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onu da, Lût’u da, âlemler için, insanlar için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onu da Lut'u da içinde alemler için bereketler verdiğimiz yere (ulaştırıp) kurtardık.


Çeviri : Ahmet Varol

Onu ve Lut'u kurtarıp içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye) çıkardık.


Çeviri : Ali Bulaç

Böylece İbrâhîm’i ve (kardeşinin oğlu) Lût’u, (Nemrud ve kavminden) kurtardık ve onları, içinde alemlere bereketler verdiğimiz arza (Şam’a) ulaştırdık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz, İbrâhim ve Lût'u kurtararak âlemler için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırdık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onu da, Lut'u da, alemler icin kutsal kildigimiz yere ulastirip kurtardik.


Çeviri : Bekir Sadak

Hem ibrahim'i, hem Lût'u âlemler için mubarek kıldığımız ülkeye (ulaştırıp) kurtardık.


Çeviri : Celal Yıldırım

(71-72) O'nu da, (kardeşinin oğlu) Lut'u da, gelecek bütün çağlar için bereketli kıldığımız bir beldeye (Şam'a) ulaştırıp kurtardık. Ona İshak'ı ve bir de fazladan (İshak'ın oğlu) Yakub'u bağışladık ve onların hepsinin dürüst ve erdemli insanlar olmalarını sağladık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onu Lût ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onu da, Lut'u da, alemler için kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Biz, onu ve Lût'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onu ve Lut’u, tüm insanlar için sınırladığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve onu Lût ile beraber kurtarıp içinde âlemîne bereketler verdiğimiz Arza çıkardık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onu Lut ile beraber kurtarıp içinde alemlere bereketler verdiğimiz yere çıkardık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onu da, Lût'u da, âlemler için bereketli ve kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Arkasından İbrahim'i, Lut ile birlikte kurtararak onları insanlar için verimli ve bereketli kıldığımız bir bölgeye yerleştirdik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onu ve Lut'u kurtarıp içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye) çıkardık.


Çeviri : Gültekin Onan

Onu da, Lutu da — içinde âlemler için bereketler verdiğimiz arza (ulaşdırıb) — kurtardık.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onu ve (kardeşinin oğlu) Lût’u, içinde âlemler için (maddî-ma'nevî) bereketler kıldığımız yere (Şam’a ulaştırıp) kurtardık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onu da, Lut'u da alemler için mübarek kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık


Çeviri : İbni Kesir

Âlemler içinde bereketli kıldığımız arz’a, onu ve Hz. Lut’u (ulaştırıp) kurtardık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onu da Lut'u da âlemler için bereketli kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık.


Çeviri : Kadri Çelik

ve o'nu da, (kardeşinin oğlu) Lut'u da, gelecek bütün çağlar için kutlu kıldığımız bir beldeye ulaştırarak kurtardık.


Çeviri : Muhammed Esed

(71-72) Ve O'nu ve Lût'u kurtarıp bir yere kavuşturduk ki, o yerde âlemler için bereketler vardır. Ve O'na İshak'ı ve fazla olarak da Yakub'u ihsan ettik ve hepsini de sâlihler kıldık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz onu ve Lut'u kurtarıp, âlemlere bereketler verdiğimiz yere ulaştırdık.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onu da Lût’u da alemler için mübarek kıldığımız yere ulaştırıp, kurtardık.


Çeviri : Şaban Piriş

Onu Lût ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onu ve Lût'u kurtarıp, âlemlere bereketli kıldığımız bir yere getirdik.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onu ve Lut'u kurtarıp içinde, alemler (insanlık) için bereketler kıldığımız yere (ülkeye) çıkardık.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onu ve Lût'u kurtararak bütün insanlar için mübarek kıldığımız bir diyara ulaştırdık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz onu da Lût'u da kurtarıp içinde âlemlere bereketler sakladığımız toprağa ulaştırdık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk