21 / ENBİYA - 95

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

Orjinal

Ve harâmun alâ karyetin ehleknâhâ ennehum lâ yerciûn(yerciûne).

1. ve harâmun : ve haramdır, yasaktır, imkânsızdır
2. alâ karyetin : bir karyeye, beldeye, kasaba
3. ehleknâ-hâ : biz onu helâk ettik
4. enne-hum : onların ..... olduğunu
5. lâ yerciûne : (onlar) dönmezler, dönemezler

Çeviri : Transliteral

Helâk ettiğimiz bir şehir halkının, dönüp bizim tapımıza gelmemesine imkân yok.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kendilerini helak ettiğimiz ülke halkının, bundan sonra tekrar dünyaya dönüp, iyi işler yapmaları veya tevbe etmeleri mümkün değildir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir.


Çeviri : Adem Uğur

Yok ettiğimiz bir bölgedekilere haramdır ki; onlar rücu edemezler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Günahları sebebiyle helâk ettiğimiz bir memleket halkının dünyaya tekrar dön-memeleri, tevbeye fırsatlarının olmaması kesin, diriltilmemeleri, huzurumuzda hesaba çekilmemeleri imkânsızdır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bizim helak ettiğimiz bir şehre artık (dünya) hayatı haramdır. Şüphesiz onlar bir daha dönemezler.


Çeviri : Ahmet Varol

Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (tekrar dünya hayatı) imkansız (haram)dır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.


Çeviri : Ali Bulaç

Helâk ettiğimiz bir memleket halkına mümkün değildir, artık onlar tevbeye dönemezler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Helâk ettiğimiz ülke halkının bize dönmemesi imkânsızdır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Yok ettigimiz kasaba halkinin ahirette ceza gormek uzere Bize donmemesi imkansizdir.


Çeviri : Bekir Sadak

Yok etmemiz gereken kasaba halkının (yok olduktan sonra dünyaya dönmesi veya yok olma noktasına geldikten sonra pişmanlık duyup tevbe ederek) dönüş yapması haramdır, (mümkün değildir).


Çeviri : Celal Yıldırım

Helak et(meye hükmet)tiğimiz bir memleket için (kurtuluş) imkânsızdır. Hiç şüphesiz onlar, (hayata ve imana) bir daha geri dönmeyeceklerdir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Helâk ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkânsızdır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Yok ettiğimiz kasaba halkının ahirette ceza görmek üzere Bize dönmemesi imkansızdır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Helak ettiğimiz bir toplumun tekrar dönmesi yasaktır.


Çeviri : Edip Yüksel

İhlâk ettiğimiz karyeye dahi haramdır ki rücu' etmiyecek olsunlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Helak ettiğimiz bir belde (halkı) nın Bize dönmemesi imkansızdır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yok ettiğimiz bir memleket (ahalisinin ahiretteki cezasını da çekmek üzere) bize dönmemesi gerçekten imkansızdır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yok ettiğimiz kentlerin halklarının hesap vermek üzere bize dönmemeleri imkânsızdır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (tekrar dünya hayatı) imkansız (haram)dır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.


Çeviri : Gültekin Onan

Helak etdiğimiz bir memleket (ahâlisinin) hakıykaten (mahşere) dönmemeleri imkânsızdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Helâk ettiğimiz bir şehrin (halkının mahşer günü bize) dönmemeleri, şübhesiz ki mümkün değildir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Helak ettiğimiz kasaba halkına da haramdır. Onlar geri dönmezler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve helâk ettiğimiz bir kasaba halkının, oraya dönmesi (yeniden hayata getirilmesi) haramdır (imkânsızdır).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (dönüş) imkânsızdır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu bakımdan, yok etmeye karar verdiğimiz herhangi bir toplumun, (tuttuğu günahkarca yoldan) bir daha geri dönmesi asla mümkün değildir!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve kendisini helâk ettiğimiz bir belde (ahalisi) için memnudur ki, onlar dönmeyecekler olsunlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Helâk ettiğimiz bir memleket (halkının) bize dönmemesi imkânsızdır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Helâk ettiğimiz bir belde halkının da (bize) dönmemesi imkansızdır


Çeviri : Şaban Piriş

İmha ettiğimiz bir memleket halkının, mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Helâk ettiğimiz bir ülkeye artık (yaşamak) harâmdır: Onlar bir daha geri dönemezler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Yıkıma uğrattığımız bir ülkeye (tekrar dünya hayatı) imkânsız (haram)dır; hiç şüphesiz onlar, (dünyaya) bir daha geri dönmeyecekler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Helâkine hükmettiğimiz bir belde ahalisinin üzerinde yasak vardır; onlar artık geri dönemezler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Helâk ettiğimiz bir kente/medeniyete yaşamak haram edilmiştir. Onlar bir daha geri dönemezler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk