21 / ENBİYA - 96

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

Orjinal

Hattâ izâ futihat ye’cûcu ve me’cûcu ve hum min kulli hadebin yensilûn(yensilûne).

1. hattâ izâ : hatta olunca, olduğu zaman
2. futihat : açıldı
3. ye'cûcu : yecüc
4. ve me'cûcu : ve mecüc
5. ve hum : ve onlar
6. min kulli : hepsinden
7. hadebin : taraftan, tepeden
8. yensilûne : hızla koşarlar, saldırırlar

Çeviri : Transliteral

Sonunda Ye'cüc ve Me'cuc'un seti açılınca ve onlar, her tepeden yeryüzüne saldırınca.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nihayet yerleri Allah tarafından bilinen, kalabalık nüfuslarıyla ünlü iki toplum olan Ye'cüc ve Me'cüc'ün sedleri açılıp ta yeryüzünü dağılmaları için her tepeden saldıracakları


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman;


Çeviri : Adem Uğur

Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc kapılarının açıldığı zaman, her hadebden (yüksekçe yer - belki de uzay gemilerinden) hızlıca inerler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar her dere ve tepeden akın edip çıkan Ye’cûc ve Me’cûc’ün seddinin, yollarının açıldığı zamana, kıyametin kopacağı âna kadar berzah âleminde kalırlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc('un setleri) açıldığında onlar her tepeden akın ederler.


Çeviri : Ahmet Varol

Yecuc ve Mecuc (un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler;


Çeviri : Ali Bulaç

Nihayet Ye’cûc ve Me’cûc’ün seddi açılıp da her tepeden saldırdıkları;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(96-97) Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, verilen gerçek söz yaklaştığında inkâr edenlerin gözleri donakalır! “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz, hatta biz zâlim kimselermişiz” derler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Yecuc ve Mecuc'un seddi yikildigi zaman her dere ve tepeden bosanirlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Sonunda Ye'cûc ve Me'cûc (seddi) açılır da her bir tepeden sökülüp sür'atle inerler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Nihayet (kıyamet alametlerinden olan) Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Yecüc ve Mecüc'ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman;


Çeviri : Diyanet Vakfı

Nihayet, Yecuc ve Mecuc’un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc açılıb da her tepeden saldırdıkları


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc(un seddi) açılıp da her tepeden saldırdıkları;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc(un seddi) açıldığı zaman, ki onlar her dere ve tepeden akın edip çıkarlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sonunda Ye'cuc ile Me'cuc'un önündeki set yıkıldığında bunlar bütün tepelerden akarak her tarafa yayılırlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(96-97) Yecuc ve Mecuc(un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler. Gerçek olan vaad yaklaşmıştır, işte o zaman, küfredenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik hayır, bizler zalim kimselerdik" (diyecekler).


Çeviri : Gültekin Onan

(96-97) Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc (un seddi) açılıb da her tepeden saldıracakları ve gerçek va'd olan (kıyamet) yaklaşdığı vakit, işte o zaman o küfr (ve inkâr) edenlerin gözleri hemen belirib kalacak, «Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır, biz zaalim kimselerdik» (diyecekler).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(96-97) Nihâyet Ye’cüc ve Me’cüc’ün (seddi) açıldığı ve onların her tepeden akın etmekte olduğu ve gerçek va'd (olan kıyâmet)in yaklaştığı zaman bir de bakarsın ki, inkâredenlerin gözleri (dehşetten) donuktur. 'Eyvah bize! Hakikaten bundan gaflet içindeydik,(biz) bil'akis (nefsimize) zulmeden kimseler imişiz!' (derler).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ye'cuc ve Me'cuc açılıp da her tepeden ve dereden akın ettikleri vakit.


Çeviri : İbni Kesir

Nihayet yecüc ve mecüc, (sedleri) açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ye'cüc ve Me'cüc (seddi) açılıncaya ve onlar her tepeden akın ettiği zamana kadar (zalimler asla dönmezler).


Çeviri : Kadri Çelik

Ta ki, Yecüc ve Mecüc'ün (dünyaya) salınıp, (yeryüzünün) her köşe(sin)den boşalacakları zamana kadar,


Çeviri : Muhammed Esed

Ye'cüc ve Me'cüc açılıp da onlar her tepeden koşmaya başlayacakları zamana kadar (bu kavimlerin halleri devam eder).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc (sedleri) açıldığı zaman her tepeden saldırırlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ne zaman ki Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden ve dereden sel gibi akarlar.


Çeviri : Şaban Piriş

(96-97) Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vâdin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kâfirlerin gözleri birden donakalır. "Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik!" diyecekler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Nihâyet Ye'cûc ve Me'cûc'un önü açıldığı ve onlar her tepeden akın etmeye başladıkları zaman,


Çeviri : Süleyman Ateş

Yecuc ve Mecuc(un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nihayet Ye'cüc ile Me'cüc'ün önü açılır ve herbir tepeden akın ederler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ye'cûc ve Me'cûc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk