8 / ENFAL - 14

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ

Orjinal

Zâlikum fe zûkûhu ve enne lil kâfirîne azâben nâr(nâri).

1. zâlikum : işte bu
2. fe zûkû-hu : artık onu tadın
3. ve enne : ve olduğunu
4. li el kâfirîne : kâfirler için, kâfirlere
5. azâbe en nâri : ateşin azabı

Çeviri : Transliteral

İşte tadın şimdi bunu ve şüphe yok ki kâfirler için bir de ateşle azap var.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ey Allah'ın düşmanları! Bu sizin içindir. Haydi öyleyse tadın onu; ve bilin ki, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri ateşli bir azap beklemektedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte bu yenilgi size Allah'ın azabı! Şimdilik onu tadın! Kâfirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır.


Çeviri : Adem Uğur

İşte size (fiilinizin sonucu); tadın onu! Hakikat bilgisini inkâr edenler için bir de Nâr (bir tür ateş ki, hem içsellikte hem dışsallıkla yakan) azabı vardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İşte siz inanmayanların bu yenilgisi, size Allah’ın azâbıdır. Şimdilik onu tadın. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere bir de cehennem ateşinin azâbı vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte böyle. Tadın şimdi onu. İnkar edenlere bir de cehennem azabı vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte bu sizin; tadın bunu. İnkâra sapanlara bir de ateş azabı vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Ey kâfirler! Bu, şimdiki azâbınızdır, tadın bunu! Kâfirlere âhirette bir de cehennem azâbı vardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte bu yenilgi, size Allah'ın azabıdır. İşte siz o azabı tadınız! İnkârcılara bir de cehennem ateşinin azabı vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Iste bunu tadin, inkar edenlere cehennem azabi da vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bunu (bugünkü azabımızı) tadın. Doğrusu kâfirlere bir de (Cehennem) ateşi azabı vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

İşte (bu yenilgi size Allah'ın dünyadaki azabı), onu tadın! Ayrıca inkârcılar için (ahirette de) cehennem azabı vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İşte şimdi siz tadın onu! Kâfirlere bir de cehennem azabı vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

İşte bunu tadın, inkar edenlere cehennem azabı da vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte bu yenilgi size Allah'ın azabı! Şimdilik onu tadın! Kâfirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İşte bunu tadın. Kâfirler için bir de ateş azabı var.


Çeviri : Edip Yüksel

İşte bunu gördünüz a, şimdi onu tadın, kâfirlere bir de Cehennem azâbı var


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bunu gördünüz ya, şimdi onu tadın; kafirlere bir de cehennem azabı vardır!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte gördünüz ya, şimdilik siz bunu tadın, şu da kesindir ki, ahirette kâfirlere cehennem azabı vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İşte size Allah'ın azabı, tadınız onu. Ayrıca kâfirler için cehennem azabı da vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte bu sizin; tadın bunu. Kafirler için bir de ateş azabı var.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte bunu gördünüz ya: Şimdi tadın onu! Kâfirlere bir de (cehennem) ateş (in) in azabı vardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte bu size (Allah’ın azâbı)dır. Haydi bunu tadın! Muhakkak kâfirler için bir de Cehennem azâbı vardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte bunu tadın. Muhakkak ki kafirlere bir de ateş azabı vardır.


Çeviri : İbni Kesir

İşte böylece artık onu tadın! Ve muhakkak ki kâfirlere, ateşin azabı vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte bunu (dünya azabını) tadın, kâfirlere cehennem azabı da vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu (sizin için, ey Allahın düşmanları)! Haydi, öyleyse tadın onu; ve (bilin ki) hakkı inkar edenleri ateşli bir azap beklemektedir!


Çeviri : Muhammed Esed

İşte gördünüz ya! Şimdi bunu tadınız. Ve şüphesiz ki, kâfirler için ateş azabı da vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte size Allah'ın azabı! Şimdi tadın onu! Kâfirlere bir de ateş azabı vardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte size (azap) tadın onu! ve kafirlere bir de ateşin azabı vardır.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte ey kâfirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu! Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var!


Çeviri : Suat Yıldırım

"İşte siz şimdi tadın onu; (ayrıca) kâfirler için ateş azâbı da vardır!"


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte bu, sizin; tadın bunu. Küfre sapanlara bir de ateş azabı vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Cezanız işte budur; tadın onu. Kafirlere bir de ateş azabı vardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte gördünüz! Hadi tadın onu! Küfre sapanlar için ateş azabı da var.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk