8 / ENFAL - 8

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

Orjinal

Li yuhıkkal hakka ve yubtılel bâtıle ve lev kerihel mucrimûn(mucrimûne).

1. li yuhıkka el hakka : hakkın gerçekleşmesi için
2. ve yubtıle el bâtıle : ve bâtılın iptal olması, yok olması
3. ve lev : ve şâyet, eğer
4. kerihe : kerih gördü, istemedi
5. el mucrimûne : mücrimler, günahkârlar

Çeviri : Transliteral

Böylece de suçlular istemese de gerçeği gerçek olarak izhâr etmeyi ve bâtılın boşluğunu bildirmeyi murâd etmekteydi.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Böylece Allah, hakkın her zaman hak olduğunu, batılın da daima değersiz ve geçersiz olduğunu ortaya koyacaktı. Bu husus günaha gömülüp gidenlerin hoşuna gitmese bile.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Bunlar,) günahkârlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi.


Çeviri : Adem Uğur

Hakk'ı gerçekleştirmek ve boş, asılsız olanı geçersiz kılmak için. . . İsterse Allâh'a karşı suç işleyenler bundan hoşlanmasın!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlar, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, suçlular ve günahkârlar istemese de, hakkı, İslâm’ı yüceltmek ve toplumda hakça, İslâmî bir düzen gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bu, suçlular istemese de hakkı yerleştirmek ve batılı ortadan silmek içindi.


Çeviri : Ahmet Varol

O, suçlu günahkârlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için (böyle istiyordu.)


Çeviri : Ali Bulaç

Bunun hikmeti: Kâfirler istemese bile, İslâmı tanıtıp yerleştirmek ve küfrü yok etmek içindi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bu istek, günahkârların hoşuna gitmese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(7-8) Allah bu iki taifeden birini size vadetmisti; siz, kuvvetsiz olanin size dusmesini istiyordunuz. Oysa, suclularin hosuna gitmese de, hakki ortaya cikarmak ve batili tepelemek icin, Allah sozleriyle hakki ortaya koymak ve inkarcilarin kokunu kesmek istiyordu.


Çeviri : Bekir Sadak

Suçlular hoşlanmasa bile hakkı hak olarak ortaya koymayı, bâtılı boşa çıkarıp hükümsüz kılmayı (murad ediyordu).


Çeviri : Celal Yıldırım

Amaç, günahkârlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmaktır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(7-8) Allah bu iki taifeden birini size vadetmişti; siz, kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Oysa, suçluların hoşuna gitmese de, hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için, Allah sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkarcıların kökünü kesmek istiyordu.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Bunlar,) günahkârlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve bâtılı ortadan kaldırmak içindi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ki suçlular hoşlanmasa da hakkı gerçekleştirsin ve haksızlığı ortadan kaldırsın.


Çeviri : Edip Yüksel

Ki hakkı hak tanıtsın ve bâtılı ibtal etsin, varsın mücrimler istemesin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ki hakkı, hak olarak tanıtsın ve batılı ortadan kaldırsın; varsın suçlular istemesinler!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ki, hakkın hak olduğunu tanıtsın ve batılı büsbütün yok etsin, varsın o günahkârlar istemesin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Amaç, mücrimlerin hoşuna gitmese de gerçeği yüceltmek ve batılı ortadan kaldırmaktı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O, suçlu-günahkarlar istemesede hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için (böyle istiyordu).


Çeviri : Gültekin Onan

Bunun hikmeti şu idi: (Allah) o günahkâr (müşrik) ler istemese de hak (olan müslümanlığ) ı pâydâr edecek, baatıl (olan şirk) i de ibtâl buyuracakdı.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ki günahkârlar hoş görmese de, o hakkı gerçekleştirsin ve o bâtılı ortadan kaldırsın!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ta ki suçlular istemese de, hakkı gerçekleştirsin ve batılı iptal etsin.


Çeviri : İbni Kesir

Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve bâtılın yok olması için.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Bu vaat) Suçluların hoşuna gitmese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak içindi.


Çeviri : Kadri Çelik

Böylece O, hakkın (her zaman) hak olduğunu batılın da batıl olduğunu gösterecekti; bu günaha gömülüp gitmiş olanların hoşuna gitmese de.


Çeviri : Muhammed Esed

Tâ ki hakkı isbat ve bâtılı iptal etsin. Velev ki, günahkâr olanlar hoşnut olmasınlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ki mücrimler hoşlanmasa bile hakkı hak olarak ortaya koysun, bâtılı boşa çıkarıp hükümsüz kılsın.


Çeviri : Ömer Öngüt

Günahkarların hoşuna gitmese de hakkı ortaya koymak ve batılı da ortadan kaldırmak için..


Çeviri : Şaban Piriş

(7-8) Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vâd ettiğinde siz silahsız olan topluluğun (kervanın) sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise, emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik gürûhu hoşlanmasa da, hak olan İslâm’ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ki suçlular istemese de hakkı gerçekleştirsin, bâtılı da ortadan kaldırsın.


Çeviri : Süleyman Ateş

O, suçlu-günahkârlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için (böyle istiyordu) .


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Tâ ki, mücrimlerin rağmına hakkı hakim kılsın, bâtılı da ortadan kaldırsın.


Çeviri : Ümit Şimşek

Diliyordu ki, kötülüğü temsil edenler istemese de hakkı ayan-beyan gözler önüne koysun, saçma ve tutarsız olanı hükümsüz kılsın.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk