8 / ENFAL - 9

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ

Orjinal

İz testegîsûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifîn(murdifîne).

1. iz testegîsûne : yardım istediğiniz zaman
2. rabbe-kum : (sizin) Rabbiniz
3. fe istecâbe : o zaman, icabet etti, dualarına cevap verdi
4. lekum : sizin için, size
5. ennî : muhakkak ki ben
6. mumiddu-kum : size yardım eden
7. bi elfin : bin (tane) ile
8. min el melâiketi : meleklerden
9. murdifîne : birbirini izleyen, arka arkaya gelen

Çeviri : Transliteral

Hani, siz, Rabbinizden imdat istemiştiniz de Rabbiniz, şüphe yok ki ben, birbiri ardınca binlerce melekle size yardım edeceğim diye duânızı kabûl etmişti.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hani, yardım için Rabbinize yalvarıp yakarmıştınız da, O da bunun üzerine, size şöyle cevap vermişti: “Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.


Çeviri : Adem Uğur

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da: "Muhakkak ki ben, birbiri ardınca bin melâike ile size yardım ediyorum" diye size icabet etmişti.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz:'Ben de, işte ardarda bin melekle size yardım gönderiyorum' diye duanızı kabul buyurarak Rabbiniz dileğinizi yerine getirmiştir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: 'Birbirini izleyen bin melekle size yardım edeceğim' diye dileğinizi kabul etmişti.


Çeviri : Ahmet Varol

Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: "Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim" diye cevap vermişti.


Çeviri : Ali Bulaç

O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da O size: “- Gerçekten ben arka arkaya bin Melâike ile imdad ediyorum.” diye duanızı kabul buyurmuştu.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Hani siz Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz. O da sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: “Hiç kuşkunuz olmasın, ben size meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Rabbinizin yardimina siginiyordunuz. O, «Ben size, birbiri pesinden bin melekle yardim ederim» diye cevap vermisti.


Çeviri : Bekir Sadak

Hani Rabbinizden yalvarıp yardım bekliyordunuz; 0 da, ben sizi ardarda bin melekle destekleyip yardım ediyorum, diye bildirmişti.


Çeviri : Celal Yıldırım

Hatırlayın ki, siz (Bedir'de) yardım için Rabbinize yalvarıyordunuz. O da: “Ben size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim!” diyerek duanızı kabul buyurmuştu.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti.


Çeviri : Diyanet İşleri

Rabbinizin yardımına sığınıyordunuz. O, 'Ben size, birbiri peşinden bin melekle yardım ederim' diye cevap vermişti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sizi kurtarması için Efendinize yalvarıyordunuz ve O da, “Ben sizi birbiri ardınca bin melek ile destekleyeceğim“ diye size karşılık vermişti.


Çeviri : Edip Yüksel

O vakıt siz, rabbınızdan istimdad ediyordunuz da size ben işte ardı ârdına bin Melâike ile ımdad ediyorum diye icabet buyurmuştu


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O zaman siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da size: «İşte Ben birbiri ardınca bin melekle yardım ediyorum!» diye duanızı kabul buyurmuştu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O vakit siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da: «Ben işte ardarda bin melekle size yardım ediyorum» diye duanızı kabul buyurmuştu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hani siz Rabbinizden yardım istediğinizde Allah bu çağrınıza 'Ben size ardarda gelecek bin kişilik bir melek ordusu ile yardım edeceğim' diye cevap verdi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Siz rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Kuşkusuz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim" diye cevap vermişti.


Çeviri : Gültekin Onan

Hani siz Rabbinizden imdâd istiyordunuz da O da: «Muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin (lercesi) ile imdâd ediciyim» diyerek duanızı kabul buyurmuşdu.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da: 'Şübhesiz ben size ardı ardına (gelen)bin melekle yardım ediciyim!' diye duânızı kabûl etmişti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hani siz, Rabbınızdan imdad istiyordunuz da: Birbiri ardında bin melekle size imdad ederim, diyerek duanıza icabet etmişti.


Çeviri : İbni Kesir

Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O, size icabet etti. Muhakkak ki Ben, birbirini izleyerek gelen bin melekle, size yardım edenim (yardım eden Benim).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hani siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da, “Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim” diye cevap vermişti.


Çeviri : Kadri Çelik

Hani, yardım için Rabbinize yakınıyordunuz; ve O da bunun üzerine size şöyle cevap vermişti: "Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim!"


Çeviri : Muhammed Esed

O zaman ki, Rabbinizden imdat istiyordunuz. «Şüphe yok ki, size ardı ardına meleklerden bini ile imdat ediciyim,» diye sizin için (duanıza) icabet buyurdu.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Buna karşılık O: “Ben sizi birbiri peşinden bin melekle destekleyip yardım edeceğim. ” diyerek duânızı kabul etmişti.


Çeviri : Ömer Öngüt

Rabbinizden yardım dilemiştiniz de size: -Birbiri ardınca bin melek ile size yardım ulaştıracağız, diye cevap vermişti.


Çeviri : Şaban Piriş

O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da: "Ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdad edeceğim" diye duanızı kabul buyurdu.


Çeviri : Suat Yıldırım

Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duânızı kabul buyurmuştu.


Çeviri : Süleyman Ateş

Siz Rabbinizden yardım taleb ediyordunuz, O da: «Şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim» diye cevap vermişti.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Siz Rabbinizden yardım istediğinizde, O sizin duanıza, 'İmdadınıza meleklerden bin tanesini peş peşe gönderiyorum' diye cevap vermişti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: "Hiç kuşkunuz olmasın, ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk