1 / FATİHA - 5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Orjinal

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

1. iyyâ-ke : yalnız SEN, yalnız SENDEN
2. na'budu : (biz) kul oluruz, hizmet ederiz
3. ve : ve
4. nestaînu : yardım isteriz, istiane isteriz

Çeviri : Transliteral

Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.


Çeviri : Adem Uğur

Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allahım, bizi doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Ahmet Varol

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.


Çeviri : Ali Bulaç

Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.


Çeviri : Bekir Sadak

(Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.


Çeviri : Edip Yüksel

Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

(Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.


Çeviri : Gültekin Onan

Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.


Çeviri : İbni Kesir

(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE isteriz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.


Çeviri : Kadri Çelik

Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Muhammed Esed

Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

(Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Şaban Piriş

(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."


Çeviri : Suat Yıldırım

(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!


Çeviri : Süleyman Ateş

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk