1 / FATİHA - 6

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

Orjinal

İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).

1. ihdi-nâ : bizi yönelt, hidayet et, ulaştır
2. es sırâte el mustakîme : Sıratı Mustakîm, ALLAH'A ulaştıran yol

Çeviri : Transliteral

Bize doğru yolu göster,


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bizi dosdoğru yola ilet,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bize doğru yolu göster.


Çeviri : Adem Uğur

Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Dine, kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini isbat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bizi doğru olan yola ilet.


Çeviri : Ahmet Varol

Bizi doğru yola ilet;


Çeviri : Ali Bulaç

Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(6,7) Bizi doğru yola, yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bizi dogru yola eriştir.


Çeviri : Bekir Sadak

Bizi doğru yola ilet.


Çeviri : Celal Yıldırım

(6,7) Bizi doğru yola, kendilerine (lütuf ve ikramda bulunarak) nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(6,7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bizi doğru yola eriştir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bize doğru yolu göster.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bizi doğru yola ilet.


Çeviri : Edip Yüksel

Hidayet eyle bizi doğru yola


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hidayet eyle bizi doğru yola!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hidayet eyle bizi doğru yola,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bizleri doğru yola ilet,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(6,7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.


Çeviri : Gültekin Onan

(6,7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bizi dosdoğru yola ilet.


Çeviri : İbni Kesir

Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bizleri doğru yola hidayet et.


Çeviri : Kadri Çelik

Bizi dosdoğru yola ilet,


Çeviri : Muhammed Esed

(6,7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bize doğru yolu göster.


Çeviri : Ömer Öngüt

(6,7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..


Çeviri : Şaban Piriş

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bizi doğru yola ilet!


Çeviri : Süleyman Ateş

(6,7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bizi doğru yola ilet.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dosdoğru giden yola ilet bizi...


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk