35 / FATIR - 26

ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

Orjinal

Summe ehaztullezîne keferû fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

1. summe : sonra
2. ehaztu : aldım, yakaladım
3. ellezîne : ki onlar
4. keferû : inkâr ettiler
5. fe : o zaman, böylece
6. keyfe : nasıl
7. kâne : oldu
8. nekîri : cezalandırmam

Çeviri : Transliteral

Sonra o kâfir olanları helâk ettim ben, benim onları inkârım ve cezâlandırmam nasılmış, gördüler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra ben de, o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu, onlar gördüler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!


Çeviri : Adem Uğur

Sonra o hakikat bilgisini inkâr edenleri yakaladım. . . Benim Nekiyr'im (beni inkâr sonucu cezam) nasıl oldu!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sonra ben, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenlerin, küfre saplananların işlerini bitirdim. Beni tanımamak nasılmış, kendilerini gözden çıkarmam, gazabım nasılmış bir bak.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim inkarım nasıl oldu?


Çeviri : Ahmet Varol

Sonra Ben de o inkâr edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu (onlar gördüler)?


Çeviri : Ali Bulaç

Sonra (peygamberleri ve kitabları) inkâr edenleri yakalayıp cezalandırdım. (Bak, imansızlara) azap edişim nasıl oldu!...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. Bak, cezam nasıl oldu!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sonra Ben, inkar edenleri yakaladim. Beni inkar etmek nasil olur? *


Çeviri : Bekir Sadak

Sonra o inkâr edenleri yakalayıverdim. (Bir görsünler) beni inkâr nasıl olur?


Çeviri : Celal Yıldırım

Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl olurmuş (gördüler)!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Sonra ben inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!


Çeviri : Diyanet İşleri

Sonra Ben, inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl olur?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Beni inkar da nasılmış!


Çeviri : Edip Yüksel

Sonra ben o küfredenleri tuttum alıverdim, o vakıt inkârım nasıl oldu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra Ben, o küfredenleri tutup alıverdim. O zaman inkarım (cezalandırmam) nasıl oldu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra ben kâfirlerin yakalarına yapıştım. Benim karşı darbem nasıl oldu?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sonra ben de o küfredenleri yakalayıverdim. Benim inkarım nasıl oldu?


Çeviri : Gültekin Onan

Sonra ben o küfredenleri tutub yakaladım. (Bak) benim inkârım da nice imiş!.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Sonra inkâr edenleri yakalayıverdim; artık beni inkâr etmek nasıl imiş (gördüler)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sonra o küfretmiş olanları yakaladım. Beni inkar etmek nasılmış?


Çeviri : İbni Kesir

Sonra inkâr edenleri yakaladım. Bundan sonra inkârım (inkâr edilmem) nasıl oldu?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni küfürleri (sebebiyle azabım) nasıl oldu (görmüş oldular)?


Çeviri : Kadri Çelik

(fakat) sonunda hakikati inkara şartlanmış olanların tümünün hesabını gördüm: Benim (birini) gözden çıkarmam ne korkunç olur!


Çeviri : Muhammed Esed

Sonra Ben o küfredenleri tutup yakaladım, artık Benim (onlar hakkındaki) ukubetim nasıl oldu? (bir düşünülsün).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra ben o kâfirleri yakaladım. Benim intikamım nasıl oldu?


Çeviri : Ömer Öngüt

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu, bir bak!


Çeviri : Şaban Piriş

Sonra da Beni inkâr edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım!


Çeviri : Suat Yıldırım

Sonra ben de o inkâr edenleri yakaladım. Benim (onları) inkârım (cezâlandırmam) nasıl oldu?


Çeviri : Süleyman Ateş

Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu (onlar gördüler)?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sonra Ben o kâfirleri yakalayıverdim. Nasıl oluyormuş inkâr?


Çeviri : Ümit Şimşek

Sonra ben, inkâr edenleri yakaladım. Ama nasıl oldu benim azabım?!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk