89 / FECR - 5

هَلْ فِى ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ

Orjinal

Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin).

1. hel :
2. fî zâlike : bunda
3. kasemun : yemin
4. li : ... e, için
5. : sahip
6. hicrin : akıl

Çeviri : Transliteral

Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

bu anılan şeylerde akıl sahipleri için yemin edilmeye değer şeyler vardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.


Çeviri : Adem Uğur

(Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nasıl, bunlarda, kötülüklere karşı kendisini dizginleyebilecek akıl sahibi biri için yemin var, değil mi?


Çeviri : Ahmet Tekin

Bunda akıl sahibi için bir yemin var (değil) mi?


Çeviri : Ahmet Varol

Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak bunlarda, akıl sahibi bir kimse için, bir ikna kuvveti vardır (ki inkârcılar azaba uğratılacaklardır).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bunda, akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(4-5) Gelip gecen geceye and olsun ki, bunlarin herbiri akil sahibi icin birer yemine degmez mi?


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki bunda akıl ve sağduyu sahipleri için (kayda değer) bir and vardır elbette.


Çeviri : Celal Yıldırım

Nasıl bun(lar)da, akıl sahibi olan(lar) için bir yemin (değeri) var değil mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(4-5) Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir?


Çeviri : Edip Yüksel

Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değil mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?


Çeviri : Gültekin Onan

(— ki) bunlarda akıl saahibi için birer yemîn (değeri) vardır — (size elbette azaba uğratılacaksınız).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler)vardır, değil mi?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Akıl sahipleri için bunların her biri birer yemine değmez mi?


Çeviri : İbni Kesir

Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bunlarda, akıl sahibi olan için (ikna edici) bir yemin vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Düşün bütün bunları; bunlarda, akıl sahipleri için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?


Çeviri : Muhammed Esed

Bunda akıl sahibi için bir yemîn yok mudur?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi?


Çeviri : Ömer Öngüt

Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır?


Çeviri : Şaban Piriş

Nasıl, bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?


Çeviri : Suat Yıldırım

Bu (anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kâfirler mutlaka azâba uğrayacaklardır!)


Çeviri : Süleyman Ateş

Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Aklı başında olanlar için, bunlarda bir yemin değeri var, değil mi?


Çeviri : Ümit Şimşek

Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk