89 / FECR - 6

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

Orjinal

E lem tere keyfe feale rabbuke bi âd(âdin).

1. e lem tere : görmüyor musun
2. keyfe : nasıl
3. feale : yaptı
4. rabbu-ke : senin Rabbin
5. bi âdin : Ad kavmini

Çeviri : Transliteral

Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd'a?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bilmez misin Rabbin neler yaptı Âd halkına.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?


Çeviri : Adem Uğur

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad'a (Hud'un toplumu),


Çeviri : Ahmed Hulusi

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmini?


Çeviri : Ahmet Tekin

Rabbinin Ad (kavmin)'e ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Ahmet Varol

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Ali Bulaç

Görmedin mi, Rabbin nasıl (azab) etti (Hûd peygamberin kavmi) Âd’a:


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ‘Âd kavmine,


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?


Çeviri : Bekir Sadak

Görmedin mi Rabbin, Âd kavmine ne yaptı ?


Çeviri : Celal Yıldırım

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Diyanet İşleri

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad halkına?


Çeviri : Edip Yüksel

Görmedin mi rabbın nasıl yaptı Ad'e?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Gültekin Onan

Görmedin mi, Rabbin nice yapdı «Aad» e,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Görmedin mi Rabbin, Âd (kavmin)e nasıl (azâb) etti?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Görmez misin, Rabbın nasıl yaptı Ad'a?


Çeviri : İbni Kesir

Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Kadri Çelik

Bilmez misin Rabbin neler yaptı Ad (halkın)a,


Çeviri : Muhammed Esed

(6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd'e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Görmez misin Rabbin nasıl yaptı Âd'e?


Çeviri : Ömer Öngüt

Ad kavmine Rabbin neler yaptı, görmedin mi?


Çeviri : Şaban Piriş

(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Suat Yıldırım

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd (kavmin)e?


Çeviri : Süleyman Ateş

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?


Çeviri : Ümit Şimşek

Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk