89 / FECR - 7

إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ

Orjinal

İreme zâtil ımâd(ımâdi).

1. ireme : İrem Şehri
2. zâtî : sahip
3. el imâdi : sütunlar

Çeviri : Transliteral

Direklerle dolu İrem'e.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sütunlarla dopdolu İrem kentine


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine?


Çeviri : Adem Uğur

Çok sütunlu (belde) İrem'e?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Muhteşem sütunlarla dolu İrem’e ne yaptı?


Çeviri : Ahmet Tekin

Yüksek sütunlar sahibi İrem'e.


Çeviri : Ahmet Varol

'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?


Çeviri : Ali Bulaç

O direk gibi (uzun boylu insanlardan ibaret) İrem kavmine?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem'e?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?


Çeviri : Bekir Sadak

O sütunlar sahibi İrem şehrine,


Çeviri : Celal Yıldırım

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Diyanet İşleri

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yüksek kulelere sahip İrem'e ki;


Çeviri : Edip Yüksel

İreme zâtil'imâd'e


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sütunların sahibi İrem'e


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sütunlar sahibi İrem'e?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yüksek sütunlu İrem'e.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?


Çeviri : Gültekin Onan

(Ya'nî) o direk saahibi «İrem» e?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O (sütunlar üzerine kurulmuş binâlarla dolu) direkli İrem (şehrin)e!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sütunlar sahibi İrem'e?


Çeviri : İbni Kesir

Sütunlara sahip İrem Şehri’ne.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Yüksek sütunlar sahibi olan İrem'e?


Çeviri : Kadri Çelik

çok sütunlu İrem (halkına),


Çeviri : Muhammed Esed

(6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd'e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sütunlar sahibi İrem'e?


Çeviri : Ömer Öngüt

Sütunlar sahibi İrem’e..


Çeviri : Şaban Piriş

(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Suat Yıldırım

Sütunlu İrem'e?


Çeviri : Süleyman Ateş

'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(7-8) Ve beldeler arasında bir benzeri yaratılmamış, yüksek binalarla dolu İrem'e?


Çeviri : Ümit Şimşek

Sütunlarla dolu İrem'e,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk