89 / FECR - 8

ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَٰدِ

Orjinal

Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi).

1. elletî : ki o
2. lem yuhlak : yaratılmadı
3. mislu-hâ : onun misli kadar
4. : içinde, vardır
5. el bilâdi : beldeler, ülkeler

Çeviri : Transliteral

Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

ki, insanlık tarihinde bir benzeri dahi o güne kadar inşa edilmemiştir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı,


Çeviri : Adem Uğur

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ülkeler içinde benzeri inşa edilmemiş olan İrem’e ne yaptı.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Ahmet Varol

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.


Çeviri : Ali Bulaç

Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem'e?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?


Çeviri : Bekir Sadak

Öyle ki onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Diyanet İşleri

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Hiç bir ülkede eşi ortaya konmamıştı?


Çeviri : Edip Yüksel

Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

ki, o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.


Çeviri : Gültekin Onan

Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı.


Çeviri : İbni Kesir

O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şehirler içinde onun (İrem'in) bir benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Kadri Çelik

ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti?


Çeviri : Muhammed Esed

Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı..


Çeviri : Şaban Piriş

(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?


Çeviri : Suat Yıldırım

Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(7-8) Ve beldeler arasında bir benzeri yaratılmamış, yüksek binalarla dolu İrem'e?


Çeviri : Ümit Şimşek

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk