25 / FURKAN - 14

لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا

Orjinal

Lâ ted’ûl yevme subûran vâhıden ved’û subûran kesîrâ(kesîren).

1. lâ ted'û : davet etmeyin, çağırmayın (istemeyin)
2. el yevme : bugün
3. subûran : helâk olmak, yok olmak
4. vâhıden : bir, bir defa
5. ved'û (ve ud'û) : ve davet edin, çağırın
6. kesîren : çok

Çeviri : Transliteral

Bugün, bittik, helâk olduk diye bir kere bağırmayın, birçok kere bağırın bittik, helâk olduk diye.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ama o zaman onlara denecek ki: “Bugün bir defa yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın bakalım!”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!


Çeviri : Adem Uğur

"Bugün bir ölüm değil, birçok ölüm temenni edin!" (Ne çare ki ölümsüzdürler!)


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlara:'Bu gün, yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Birçok defalar yok olmayı isteyin.' denir.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Bugün bir tek yokoluşu değil pek çok (kere) yokoluşu çağırın.'


Çeviri : Ahmet Varol

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip çağırın.


Çeviri : Ali Bulaç

Onlara denir ki, bugün yalnız bir helâke çağırmayın, birçok helâklere çağırın (çünkü size türlü türlü azab vardır).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlara şöyle denir: “Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyiniz. Aksine birçok defa yok olmayı isteyiniz.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Bir kere yok olmayi degil, bircok defa yok olmayi isteyin» denir.


Çeviri : Bekir Sadak

Bugün bir tek defa dövünüp yok olmayı istemeyin, birçok defa dövünüp yok olmayı isteyin, (denilir).


Çeviri : Celal Yıldırım

(Kendilerine:) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir.)


Çeviri : Diyanet İşleri

'Bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin' denir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bugün bir yok oluş değil, birçok yok oluş isteyin.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir helâke haykırmayın bugün çok helâke haykırın


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bugün bir helaka haykırmayın, çok helaka haykırın!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Onlara şöyle denilir) Bu gün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kendilerine «bugün bir kere yokolmayı değil, bir çok kez yokolmayı imdada çağırınız» diye seslenilir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip çağırın.


Çeviri : Gültekin Onan

(Onlara denilir ki:) «Bu gün bir (kerre) helâle (olmayı) çağırmayın, birçok (defalar) helak (olmayı) çağırın»!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlara şöyle denir:) 'Bugün helâki (sâdece) bir def'a çağırmayın, birçok def'alar helâki çağırın!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bugün bir kere yok olmayı değil, bir çok kereler yok olmayı isteyin.


Çeviri : İbni Kesir

Bugün helâk (yok) olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bugün bir defa yok oluşu dileyip çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu dileyip çağırın.


Çeviri : Kadri Çelik

(Ama o zaman onlara denecek ki:) "Bugün bir defada yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın, bakalım!"


Çeviri : Muhammed Esed

(Onlara denilir ki:) «Bugün bir helâk davet etmeyiniz, birçok helâki davet ediniz.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Bugün bir ölümü çağırmayın, birçok ölüm çağırın!”


Çeviri : Ömer Öngüt

-Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. Bir çok kere yok olmayı dileyin.


Çeviri : Şaban Piriş

Kendilerine "Bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin" denilecek.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölüm çağırın."


Çeviri : Süleyman Ateş

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu isteyip çağırın.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bugün bir helâk istemeyin; tekrar tekrar helâk olmayı isteyin.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölümü davet edin.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk