25 / FURKAN - 25

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا

Orjinal

Ve yevme teşakkakus semâu bil gamâmi ve nuzzilel melâiketu tenzîlâ(tenzîlen).

1. ve yevme : ve o gün
2. teşakkaku : parçalanır, yarılır
3. es semâu : sema, gök
4. bi el gamâmi : bulutlar ile
5. ve nuzzile : ve indirildi
6. el melâiketu : melekler
7. tenzîlen : bir indirme ile, indiriş ile, tenzil ederek

Çeviri : Transliteral

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler, boyuna indirilecek.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler de bölük bölük inecekler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.


Çeviri : Adem Uğur

(O süreç) semânın (bilincin) bulutlar (hakikati kavratan rahmet) ile yarıldığı ve melekî kuvvelerin (Esmâ hakikatlerinin) peş peşe açığa çıktığı süreçtir!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Gökyüzünün beyaz bulutlarla yarılacağı, meleklerin bölük bölük indirilecekleri gün, mülk ve hükümranlık Allah’ındır.


Çeviri : Ahmet Tekin

O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler.


Çeviri : Ahmet Varol

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;


Çeviri : Ali Bulaç

Semanın, (gökten çıkacak) bulutla yarılacağı ve arkasından meleklerin (ellerinde kulların amel defterleri olduğu halde) arka arkaya indirildiği kıyamet günü.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O gün gök yarılıp parçalanır, bulutlar ortaya çıkar ve melekler bölük bölük indirilirler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O gun, gok beyaz bulutlar halinde parcalanacak ve melekler boluk boluk indirilecektir.


Çeviri : Bekir Sadak

O gün gök beyaz bulutlar şeklinde (bir görünüm vererek) yarılıp dağılacak ; melekler grup grup indirilecek.


Çeviri : Celal Yıldırım

O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşecek ve melekler gruplar halinde inecektir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri

O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,


Çeviri : Edip Yüksel

Hem o, Semânın gamâm ile yarılacağı ve Melâikelerin peyderpey indirildiği gün


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Göğün bulutlar ile yarılacağı meleklerin de bölük bölük indirildiği gün;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük bölük inerler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;


Çeviri : Gültekin Onan

O gün semâ, bulutlar (çıkıb), parçalanacak, melekler (ellerinde amel defterleri bulunduğu halde hesâb için) indirilecek, indirilecek.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve o gün; gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak, melekler bölük bölük indirileceklerdir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bulutlu göğün parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün.


Çeviri : Kadri Çelik

O Gün ki, gök bulutlarla birlikte, bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir;


Çeviri : Muhammed Esed

Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.


Çeviri : Şaban Piriş

Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek.


Çeviri : Suat Yıldırım

Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün;


Çeviri : Süleyman Ateş

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O gün gökyüzü bulutlarla yarılır; melekler peş peşe indirilir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk