25 / FURKAN - 43

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

Orjinal

E raeyte menittehaze ilâhehu hevâh(hevâhu), e fe ente tekûnu aleyhi vekîlâ(vekîlen).

1. e raeyte : gördün mü
2. men ittehaze : edinen kimse
3. ilâhe-hu : onun ilâhı
4. hevâ-hu : hevasına, nefsinin afetlerine
5. e fe ente : fakat, sen mi
6. tekûnu : olması
7. aleyhi : ona, onun üzerine
8. vekîlen : vekil olarak

Çeviri : Transliteral

Gördün mü dileğini mâbut yapanı? Sen mi koruyucu olacaksın ona?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İstek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Yoksa onu kollayıp, koruyan sen mi olacaksın?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?


Çeviri : Adem Uğur

Hevâsını (içgüdüsel dürtülerini - bedenselliğini - kuruntuladığını) Tanrı edineni gördün mü? (Mu'minûn: 91, Bakara: 21). . . Sen mi ona vekîl olacaksın?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Şahsîarzu ve ihtiraslarını kendisine tanrı haline getiren kimseyi görüyor musun? Şimdi sen, Allah’a karşı onun savunmasını mı üstüne alacaksın? Onun üzerinde Allah adına zor mu kullanacaksın?


Çeviri : Ahmet Tekin

Arzularını kendine ilah edinmiş olanı gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Ahmet Varol

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm) gördün mü, o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona, sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Nefsinin arzusunu tanrı edineni gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Hevesini kendine tanri edineni gordun mu? Ona sen mi vekil olacaksin?


Çeviri : Bekir Sadak

Arzu ve hevesini tanrı edineni gördün mü ? Yoksa sen mi onun üzerine (koruyucu, kurtarıcı) vekîl olacaksın ?


Çeviri : Celal Yıldırım

Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine sen mi vekil olacaksın (da onu Allah'ın azabından koruyacaksın)?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Diyanet İşleri

Hevesini kendine tanrı edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin?


Çeviri : Edip Yüksel

Gördün mü o ilâhını hevâsı ittihaz edeni? Artık ona sen mi vekîl olacaksın


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Gördün mü o tanrısını canının istediği edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İhtiraslarını ilah edinen kimseyi görüyor musun? Onu doğru yola iletme sorumluluğunu sen mi üstleneceksin?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) tanrı edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Gültekin Onan

Gördün mü o hevâ (ve heves) ini Tanrı edinen kimseyi? Şimdi onun üzerine (Habibim) sen mi bekci olacaksın?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hevâsını (nefsânî arzularını) kendisine ilâh edinen kimseyi gördün mü? O hâlde(vazîfen sâdece tebliğ iken) onun üzerine sen mi vekîl olacaksın?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine vekil sen mi olacaksın?


Çeviri : İbni Kesir

Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Kadri Çelik

Sen hiç kendi heva ve heveslerini tanrılaştıran (birin)i düşündün mü? İmdi, böyle birinden de sen mi sorumlu olacaksın?


Çeviri : Muhammed Esed

Gördün mü o hevâsını mabut ittihaz edeni? Artık sen mi onun üzerine bir vekil olacaksın?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)


Çeviri : Ömer Öngüt

Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu olacaksın?


Çeviri : Şaban Piriş

Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye! Artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?


Çeviri : Suat Yıldırım

Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?


Çeviri : Süleyman Ateş

Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Heveslerini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Yoksa sen mi ondan sorumlu bir vekil olacaksın?


Çeviri : Ümit Şimşek

İğreti arzusunu ilah edinen kişiyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk