25 / FURKAN - 52

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

Orjinal

Fe lâ tutııl kâfirîne ve câhidhum bihî cihâden kebîrâ(kebîren).

1. fe : o zaman, böylece
2. lâ tutıı : itaat etme
3. el kâfirîne : kâfirler
4. ve câhid-hum : ve onlarla cihad et, savaş
5. bihî : ona
6. cihâden : cihad
7. kebîren : büyük, yaşlı

Çeviri : Transliteral

Artık kâfirlere itâat etme ve onlara adamakıllı savaş.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun içindir ki sen, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselere boyun eğip uyma. Onlara karşı Kur'ân ile olanca kuvvetinle, büyük bir çaba göster ve savaşa devam et.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik..) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!


Çeviri : Adem Uğur

Hakikat bilgisini inkâr edenlere itaat etme; onlara karşı bununla (Kurân'la) büyük savaş ver, tüm gücünle!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Fakat âlemşümûl, evrensel uyarıcılık görevini sana verdik. Öyleyse hak dini inkâr eden kâfirlerin, nankörlerin keyfî ve bâtıl düşüncelerini, uygulamalarını, göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeraitine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine uyma, onlara boyun eğme. Kur’ân ile, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak, hayatını ortaya koyarak onlara karşı, olanca gücün ile büyük bir cihad ilân et.


Çeviri : Ahmet Tekin

Öyleyse inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı onunla (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.


Çeviri : Ahmet Varol

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.


Çeviri : Ali Bulaç

(Madem ki bütün faziletleri sende topladık ve yalnız seni gönderdik), o halde, kâfirlere boyun eğme ve onlara karşı bu Kur’ân ile büyük bir cihad olarak mücadele yap.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sen inkârcılara boyun eğme ve Kur'ân ile onlara karşı büyük cihad ile cihad et!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sen, inkarcilara uyma, onlara karsi olanca gucunle savas.


Çeviri : Bekir Sadak

O halde kâfirlere baş eğip uyma; onlarla büyük bir cihâd (ruh ve heyecanı) ile savaş.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ama seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) o halde sakın inkârcılara boyun eğme! (Kur'an'a dayanarak) olanca gücünle onlarla mücadele et.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Öyle ise kâfirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’an’la büyük bir mücadele ver.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sen, inkarcılara uyma, onlara karşı olanca gücünle mücadele et.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik.) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Öyleyse, inkârcılara uyma ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı büyük bir cihad ile savaşım ver.


Çeviri : Edip Yüksel

Mâdamki yalnız seni gönderdik o halde kâfirlere itaat eyleme de bununla onlara cihad et büyük cihad


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Madem ki, yalnız seni gönderdik. O halde kafirlere uyma ve bununla (Kur'an ile) onlara cihad et, büyük cihad!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Madem ki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O halde sakın kafirlerin uzlaşma önerilerini kabul etme; Kur'an'a dayanarak olanca gücünle onlarla mücadele et.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kuranla) büyük bir cihad ver.


Çeviri : Gültekin Onan

(Vazîfe yalınız senin üzerindedir). O halde kâfirlere boyun eğme de bununla (bu Kur'an ile) onlara karşı olanca savaşınla büyük bir mücâhede yap.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Öyle ise kâfirlere uyma ve bununla (bu Kur’ân’la) onlara karşı büyük bir cihâd ile mücâhede et!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Öyleyse sen, kafirlere uyma ve onlara karşı olanca gücünle cihad et.


Çeviri : İbni Kesir

Artık kâfirlere itaat etme ve O’nunla (Bu Kur’ân ile), onlarla büyük cihadla savaş!


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Öyleyse kâfirlere itaat etme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı cihad et, büyük bir cihad!


Çeviri : Kadri Çelik

bunun içindir ki, sen hakkı inkara şartlanmış olan kimselere uyma; tersine, bu (ilahi mesajın) ışığında onlara karşı bütün gücünü ortaya koyarak büyük bir direnç ve çaba göster.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık sen kâfirlere itaat etme ve onlara karşı bununla büyük bir cihad ile mücâhedede bulun.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kâfirlere boyun eğme ve bununla onlara karşı büyük cihad yap.


Çeviri : Ömer Öngüt

O halde sen, kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur’an’la büyük bir cihatla mücadele et.


Çeviri : Şaban Piriş

(Fakat evrensel uyarma görevini sana verdik) O halde sen asla kâfirlere itaat etme ve Kur’ân’a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kâfirlere boyun eğme ve bu Kur'ân ile onlara karşı büyük cihâd et.


Çeviri : Süleyman Ateş

Öyleyse kâfirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kâfirlere boyun eğme. Bu Kur'ân ile, onlara karşı büyük bir gayretle cihad et.


Çeviri : Ümit Şimşek

Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk