25 / FURKAN - 54

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Orjinal

Ve huvellezî halaka minel mâi beşeren fe cealehû neseben ve sıhrâ(sıhran), ve kâne rabbuke kadîrâ(kadîren).

1. ve huve : ve o
2. ellezî : o ki, ki o
3. halaka : yarattı
4. min el mâi : sudan
5. beşeren : bir beşer
6. fe : o zaman, böylece
7. ceale-hu : onu kıldı, yaptı
8. neseben : neseb, akrabalık, soy bağı
9. ve sıhran : ve sıhriyyet, (birbirine) karışma, hısımlık
10. ve kâne : ve oldu
11. rabbu-ke : senin Rabbin
12. kadîren : kaadir, herşeye gücü yeten

Çeviri : Transliteral

Ve öyle bir mâbuttur o ki bir katre sudan insanı yaratmış ve ona ana baba tarafından soy sop, karı koca tarafından akrabalık vermiştir ve Rabbinin, her şeye gücü yeter.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bir parça sudan, işiten ve gören bir insan yaratan O'dur. Sonra insanlar arasında erkek yönünden kan akrabalıkları, kadın yönünden de evlilik hısımlıkları meydana getiren O'dur. Çünkü Rabbin sınırsız kudret sahibidir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.


Çeviri : Adem Uğur

"HÛ" ki, sudan bir beşer (biyolojik bedenli insan) yarattı da, onunla neseb (kan - gen akrabalığı) ve sıhr (nikâh - evlilik ile hâsıl olan hısım akrabalık) duygusu oluşturdu! Senin Rabbin Kaadir'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

O, sıvıdan, meniden bir insan yaratan, onu kan ve soy bağına, sıhrıyyet bağı ile akrabalığa dönüştürendir. Rabbinin her şeye gücü, kudreti yeter.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sudan insanı yaratan ve onu bir soy ve hısımlık sahibi kılan O'dur. Senin Rabbin her şeye güç yetirendir.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve insanı bir sudan yaratıp onu, neseb ve sihriyyet (sahibi) kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Hem O Allah’dır ki, sudan bir insan yarattı da onu soy ve hısım diye ikiye ayırdı. Senin Rabbin her şeye kadirdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İnsanı sudan yaratarak ona soy sop veren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Insani sudan yaratarak, ona soy sop veren O'dur. Rabbin herseye Kadir'dir.


Çeviri : Bekir Sadak

O ki, sudan bir insan (türü) yarattı, onların arasında soy ve hısımlık meydana getirdi. Rabbın kudreti (her şeye) yeter.


Çeviri : Celal Yıldırım

İnsanı (nutfe olarak) sudan yaratıp da ondan soy sop ve hısımlık meydana getiren O'dur. Senin Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O'dur. Rabbin herşeye Kadir'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve O, sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Efendin her şeye gücü yetendir.


Çeviri : Edip Yüksel

Odur o ki sudan bir beşer yarattı da onu bir neseb ve bir sıhir kıldı, rabbın kadîr bulunuyor


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sudan bir insan yaratıp da ona bir soy ve hısımlık getiren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O (hakir) sudan, bir insan yaratıp ona bir neseb bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O sudan insanı yarattı ve bu insandan suyun taşıyıcısı erkek ile akrabalığın sürdürücüsü olan dişiyi meydana çıkardı. Rabbinin gücü herşeye yeter.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve insanı bir sudan yaratıp onu, neseb ve sihriyyet (sahibi) kılan O'dur. Senin rabbin güç yetirendir.


Çeviri : Gültekin Onan

O, sudan bir beşer yaratıb da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şey'e) kemâliyle kaadirdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve yine, sudan bir insan yaratan, sonra onu neseb ve hısım (akrabâ sâhibi) kılan O’dur. Ve Rabbin, Kadîr (herşeye gücü yeten)dir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

O'dur; insanı sudan yaratarak ona soy-sop veren. Ve Rabbın her şeye kadirdir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve sudan beşeri (insanı) yaratan, O’dur. Sonra ona neseb ve sıhriyyet kıldı (verdi). Ve senin Rabbin Kaadir’dir (herşeye gücü yeten).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve insanı bir sudan yaratıp onu, nesep ve evlilik bağından doğma akrabalık (sahibi) kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve insanı (işte bu) sudan yaratan ve onu soy sop ve evlilik yoluyla kazanılan yakınlık, bağlılık (duygusuyla) donatan O'dur; (evet,) çünkü Rabbin sınırsız kudret Sahibidir.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve O, o (Halık-i Kerîm)dir ki, sudan insan yaratmıştır, sonra onu erkek ve dişi kılmıştır ve Rabbin (her şeye) kemaliyle kâdirdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İnsanı sudan yaratarak, onların aralarına soy ve hısımlık meydana getiren O'dur. Rabbin her şeye kâdirdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bir insanı sudan yaratan ve ona soy-sop veren de O’dur. Rabbin güçlüdür.


Çeviri : Şaban Piriş

İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O’dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve O, sudan bir insan yarattı da onu nesep ve sıhr kıldı. Rabbin, her şeye gücü yetendir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve insanı bir sudan yaratıp onu, neseb ve sihr(iyyet sahibi) kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sudan bir beşer yaratıp ona nesep ve akrabalık veren de Odur. Zira Rabbinin kudreti herşeye yeter.


Çeviri : Ümit Şimşek

Sudan bir insan yaratıp, onu nesep ve sıhriyet akrabaları halinde oluşturan O'dur. Rabbin çok güçlüdür.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk