25 / FURKAN - 69

يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا

Orjinal

Yudâaf lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yahlud fîhî muhânâ(muhânen).

1. yudâaf : kat kat artar
2. lehu : ona ait, onun
3. el azâbu : azap
4. yevme el kıyâmeti : kıyâmet günü
5. ve yahlud : ve halid olur, daimî kalır, ebediyyen kalır
6. fî-hi : onun hakkında, onun içinde, onda
7. muhânen : alçaltılmış olarak

Çeviri : Transliteral

Kıyâmet günündeyse azâbı kat kat arttırılır ve hor hakir bir halde, ebedî olarak azapta kalır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Fakat kıyamet gününde, azabı kat kat olacak ve aşağılık bir durumda, temelli olarak kalacaktır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda (azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır.


Çeviri : Adem Uğur

Kıyamet sürecinde yanma onun için katlanır ve onun içinde muhan (kendi başına bırakılmış, tard edilmiş, zelil) hâlde sonsuza dek kalır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kıyamet günü böyle birinin azâbı kat kat artırılır. Alçaltılmış olarak azapta devamlı kalır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kıyamet günü ona azap kat kat artırılır ve onun içinde aşağılanmış olarak sonsuza kadar kalır.


Çeviri : Ahmet Varol

Kıyamet günü, azab ona kat kat arttırılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır.


Çeviri : Ali Bulaç

Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve bu azab içerisinde hakîr olarak ebedî kalır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır. Orada horlanmış olarak çok uzun süreli kalacaktır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Kiyamet gunu azabi kat kat olur, orada, alcaltilarak temelli kalir.


Çeviri : Bekir Sadak

Kıyamet günü azabı kat kat olur ve azâb içinde aşağılanmış halde devamlı kalır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Kıyamet günü azabı kat kat olur, orada, alçaltılarak temelli kalır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda (azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Diriliş günü cezaları katlanır ve horlanmış olarak orada ebedi kalırlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Kıyamet günü ona azâb katlanır ve onda muhakkar, muhalled kalır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kıyamet günü azabı katlanır ve orada ebediyyen hor ve hakir olarak kalır;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kıyamet günü azapları kat kat olur ve horlanmış olarak ebediyyen bu azabın pençesinde kalırlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kıyamet günü, azab ona kat kat arttırılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır.


Çeviri : Gültekin Onan

Kıyamet günü de azâbı katmerleşir ve o (azabın) içinde hor ve hakîr ebedî bırakılır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Kıyâmet günü ona azab katlanır ve onun içinde hor (ve hakir) bir kimse olarak ebediyen kalır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılarak temelli bırakılır.


Çeviri : İbni Kesir

Kıyâmet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyyen kalır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kıyamet günü, azap ona kat kat arttırılır ve o, içinde aşağılanmış olarak temelli kalır.


Çeviri : Kadri Çelik

(fakat) Kıyamet Günü'nde böyle birinin çekeceği azap kat kat artacak ve o Gün aşağılık bir durumda kalakalacaktır.


Çeviri : Muhammed Esed

Onun için Kıyamet gününde azap kat kat olur ve orada enva-ı mezellete tutulmuş olarak aleddevam kalır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kıyamet günü, onun azabı kat kat ve zillet içinde hep orada kalırlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Kıyamette, o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta, zillet içinde ebedî kalır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kıyâmet günü onun için azâb kat kat yapılır ve o azâb'ın içinde hor ve hakir olarak kalır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Kıyamet günü, azab ona kat kat arttırılır ve o içinde aşağılanmış olarak temelli kalır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O kimse kıyamet gününde kat kat azaba uğrar ve orada hor ve hakir olarak sürekli kalır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kıyamet günü azap kendisi için katkat artırılır da hor ve ezik halde onun içinde sürekli kalır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk